Źródłami dźwięków są pobudzone do drgań ciała stałe, ciekłe lub gazowe. Normalne ucho ludzkie doznaje wrażeń dźwiękowych gdy częstotliwość fali jest zawarta w granicach od 16 do 20.000 Hz. Dźwięk jest tym wyższy im większa jest częstotliwość fali dźwiękowej i odwrotnie. Dla ucha ludzkiego uciążliwe są dźwięki zarówno o zbyt niskiej jak też zbyt wysokiej częstotliwości.Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały w: - normie PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu,
- rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU Nr 66/1998 poz. 436)
W kotłowniach z kotłami ciśnieniowymi gazowymi lub olejowymi głównym źródłem hałasu jest pracujący palnik oraz przepływ spalin wewnątrz systemu kominowego. Hałas ten emitowany jest na skutek drgań kotła i instalacji kotłowej, przenoszony jest przez fundamenty, ściany i stropy do otoczenia zarówno wewnątrz kotłowni jak też na zewnątrz. Hałas ten można ograniczyć stosując: - palniki o niskiej emisji hałasu,
- obudowy dźwiękochłonne,
- tłumiki w systemie kominowym,
- prawidłowo dobrane parametry komina (wyeliminowanie hałasu wywołanego przepływem spalin),
- izolację przejść różnych instalacji przez przegrody budowlane.
W zakresie tłumików hałasu firma Raab proponuje następujące rozwiązania. A. Tłumiki pasywne Tłumiki pasywne (fot. 2) składają się z obudowy w kształcie walca ze stali odpornej na korozję, wełny mineralnej jako materiału tłumiącego, siatki tłumiącej i włókniny do ochrony rdzenia tłumiącego wykonanych również ze stali odpornej na korozję. Tłumiki wyposażone są w opaski zaciskowe do połączenia z przewodem kominowym oraz ewentualnie króćca do odpływu kondensatu spalin w przypadku kotłów kondensacyjnych.


Wykonane są w średnicach od 80 do 350 mm (typ AGM) lub od 400 do 800 mm (typ ARE). Mogą być stosowane do kotłów gazowych i olejowych tradycyjnych oraz kondensacyjnych. Mogą pracować w instalacjach podciśnieniowych i nadciśnieniowych do wartości ciśnienia: - AGM - do 100 Pa,
- ARE - do 5000 Pa.
Max. temperatura spalin - 400°C. Zdolność tłumienia zależy od długości tłumików i tak dla średnicy: - 80-160 mm dostępne długości: 580, 760, 840 mm a ich zdolność tłumienia wynosi 15 dB,
- 180-300 mm dostępne długości: 760, 940, 1120 mm a ich zdolność tłumienia 20 i 25 dB.


Tłumiki mogą być łączone w zespoły (fot. 3). W tym celu produkowane są: - moduły przedłużeniowe AVM,
- tłumiki kątowe AWM.
B. Tłumiki aktywne Nowoczesne, energooszczędne kotły charakteryzują się dużym udziałem hałasu o niskiej częstotliwości, który przez tłumiki pasywne może być tłumiony w niezadowalający sposób.


Dlatego firma Raab wprowadziła na rynek tłumiki aktywne Aktiv + (typ ASD) o wysokiej zdolności tłumienia - do 50 dB. Są one zbudowane analogicznie jak tłumiki pasywne, mają jednak dodatkowy element w postaci rezonatora emitującego fale dźwiękowe o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie, takiej która tłumi fale dźwiękowe rozchodzące się w przewodzie kominowym (fot. 4). Tłumik Aktiv + sam się dostraja i uruchamia wraz z włączeniem palnika kotła. Do podłączenia tłumika niezbędne jest zasilenie w energię elektryczną 230V/50Hz. Moc urządzenia 48 W. Tłumiki produkowane są w dwóch odmianach: - dla średnic 80-160 mm - tłumik wyposażony jest w jeden aktywny rezonator,
- dla średnic 180-300 mm obok aktywnego rezonatora zastosowano dodatkowy pasywny rezonator
oraz w zakresie długości: 480, 660 i 840 mm. Max. temperatura spalin - 200°C, max. nadciśnienie 200 Pa. Konstrukcja tłumików Aktiv + pozwala na łączenie ich ze sobą oraz z tłumikami pasywnymi dzięki czemu można zmniejszyć hałas w większym paśmie częstotliwości. C. Tłumiki specjalne Firma Raab produkuje następujące tłumiki specjalne: - tłumiki do agregatów prądotwórczych, zespołów BHKW i turbin;
- tłumiki do kotłów;
- tłumiki wyrzutowe - jako zakończenie komina;
- rezonatory do zmniejszania pojedynczych częstotliwości;
- tłumiki nawiewu;
- tłumiki o specjalnych wymiarach.


Przykładem nowoczesnej i innowacyjnej konstrukcji jest tłumik Tiefton (fot. 5) - przewidziany do tłumienia hałasu w zakresie częstotliwości do 400 Hz. Rozwiązanie to jest szczególnie przewidziane do pracy z silnikami i zespołami BHKW. Maksymalna temperatura spalin to 600°C, zakres średnic 50 - 800 mm. Dzięki specjalnym przegrodom refleksyjnym tłumik osiąga doskonałe wyniki skuteczności, zaś modułowa budowa pozwala na dowolną konfigurację. Tłumik wykonywany jest indywidualnie dla każdego rozwiązania w oparciu o wcześniej wykonane pomiary widma hałasu.


Do każdego tłumika rozsądnie jest dodać tłumik drgań KSA (fot. 6). Pozwala on zmniejszyć przenoszenie się pochodzących z kotła drgań materiałowych. Pasuje również do najprostszych połączeń króćca spalinowego kotła z czopuchem. Tłumik drgań materiałowych jako króciec podłączeniowy może służyć do: - kotłów olejowych i gazowych,
- systemów pod- i nadciśnieniowych (do 200 Pa),
- instalacji kondensacyjnych,
- typowych króćców.
Temperatura stosowania do 200°C, długość całkowita 110 mm. W przypadku braku miejsca na zabudowanie tłumika, można zastosować tłumiki firmy DREIZLER typu PIANISSIMO (fot. 7) do montowania wewnątrz przewodów kominowych.


Średnicę i długość tłumika dobiera się na podstawie charakterystyk skuteczności tłumienia, aby uzyskać najkorzystniejszy efekt. Przy doborze tłumika należy znać wartość poziomu hałasu przed zamontowaniem tłumika oraz wartość, którą należy uzyskać. Tłumiki PIANISSOMO z uwagi na fakt, że są montowane wewnątrz przewodu kominowego, powodują zmniejszenie przekroju swobodnego przepływu spalin i wprowadzają dodatkowy opór. Z tego też powodu nie nadają się do tłumienia hałasu wytwarzanego przez spaliny przy zbyt szybkim przepływie na skutek złego doboru komina (zbyt mała średnica). Dlatego wprowadzenie dodatkowego czynnika zmniejszającego skuteczny przekrój mija się z celem. Po dobraniu tłumika każdorazowo należy sprawdzić w jakim stopniu jego zamontowanie wpłynie na prawidłową pracę całego układu odprowadzania spalin. Dystrybutor - SELPOL Sp. z o.o. Źródło: