Informacje nt. skojarzonego układu energetyczno-chłodniczy dla potrzeb pierwszej w Polsce centralnej klimatyzacji kopalni zabudowanej w KWK "Pniówek"

Ogólna koncepcja tego rozwiązania polega na wytworzeniu energii elektrycznej za pomocą generatorów napędzanych tłokowymi silnikami gazowymi na zubożony metan, odzyskaniu ciepła ze spalin i korpusów silników, przesyle "chłodu" za pomocą zimnej wody o temperaturze około 2,0 C wytworzonego w chłodziarkach absorpcyjnych zasilanych ciepłem z silników i w chłodziarkach sprężarkowych zasilanych energią elektryczną z generatorów. Nadwyżki energii elektrycznej i ciepła sprzedawane będą do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Zimna woda przesyłana jest na dół kopalni, gdzie po redukcji ciśnienia statycznego (około 8,5 MPa) jest kierowana do chłodnic powietrza.
więcej na ten temat stronie w dziale "KLIMATYZACJA"

Na stronach http://www.teberia.plczytamy:

W dniu 15.06.2000 r. w kopalni " Pniówek " w Pawłowicach odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce klimatyzacji centralnej. Przedmiotowa klimatyzacja jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej bazującym na skojarzeniu układu energetyczno-ciepłowniczego z układem chłodniczym, ponadto jest pierwszą instalacją klimatyzacji centralnej w Polsce, otwierającą przed górnictwem polskim, zarówno węg1owymjak i niewęg1owym, możliwości prowadzenia wydobycia na poziomach głębokich, nawet poniżej 1000 m, gdzie temperatura pierwotna górotworu przekracza 45 oC. Konieczność poprawy warunków pracy pod ziemią oraz perspektywa eksploatacji pokładów na poziomie 1000 m stanowiły podstawę decyzji o budowie centralnej klimatyzacji w kopalni "Pniówek". Przeprowadzone obliczenia prognostyczne warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych w tej kopalni w latach 1999 do 2005 wykazały, że w celu utrzymania temperatury powietrza na wylocie ze ścian poniżej dopuszczalnej 28 oC, niezbędne jest chłodzenie powietrza w ścianach. Moc chłodnic powietrza koniecznych dla chłodzenia ścian wynosić powinna około 5,0 MW. Przyjęty układ centralnej klimatyzacji w warunkach kopalni " Pniówek " o docelowej mocy 5,0 MW będzie realizowany w dwóch etapach - I na 2,5 MW uruchomiono 15.06.2000 r., II - również na 2,5 MW zostanie uruchomiony 30.09.2000 r.

O klimatyzacji kopalni „Pniówek" piszą również na stronach:
http://www.sejsa.com.pl/index.htm
http://www.geoland.pl/dodatki/energia_xxiv_ii/artykul_32.html
http://www.giph.com.pl/bg/2000_1-2/skojarzony.html
http://chlodnictwo.euro-media.pl/artykuly/2004_8/36.html