F-gazy / Certyfikacja: Ozonowe Świadectwa Kwalifikacji (ŚK) uznane za tymczasowe certyfikaty F-gazowe.


Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy treść komunikatu Ministerstwa Środowiska dotyczącego uznania świadectw kwalifikacji wydanych na podstawie ustawy „o substancjach zubożających warstwę ozonową” z 2004 r. za tymczasowe certyfikaty w zakresie F-gazów (tj. czynników HFC).
Tak zwane ozonowe świadectwa kwalifikacji są więc traktowane w Polsce jako tymczasowe certyfikaty F-gazowe do dnia 4 lipca 2011 r. Tak relatywnie odległy termin gwarantuje, że wszyscy zainteresowani zdążą we właściwym czasie uzyskać pełnoprawny certyfikat dla personelu wymagany Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006. Certyfikaty takie będzie można uzyskać dopiero po wydaniu i wejściu w życie polskiej ustawy o fluorowanych gazach cieplarnianych, wraz z szeregiem rozporządzeń wykonawczych, które mają być wydane przez Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki. Mając na uwadze przebieg dotychczasowych prac legislacyjnych w Ministerstwie Środowiska, wspomnianych wyżej polskich przepisów prawnych spodziewamy się dopiero na początku 2010 r.
W konsekwencji w/w informacji, montaż, serwis i konserwację instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o czynniki chłodnicze HFC mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające ozonowe świadectwa kwalifikacji. Osobom, które jeszcze nie dysponują takim dokumentem, proponujemy kontakt z regionalnymi Centrami Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa. Aktualna lista ośrodków szkoleniowych KFCh oraz planowanych kursów znajduje się pod następującym linkiem: http://www.forum-chlodnictwa.org.pl/index.php?id=17&l=pl.
Załączniki:
Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura
Krajowe Forum Chłodnictwa
ul. Matuszewska 14, Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel.: +48-600-281-279, biuro@forum-chlodnictwa.org.pl
fax: +48-222-012-123, www.forum-chlodnictwa.org.pl
tel.: +48-223-926-399, www.proclimate.pl


Komentarze

  • certyfikaty

    W naszym kraju każdy instaluje klimę czy chłodnię mając cokolwiek doświadczenia śmiejąc się w nos tym którzy zabiegają o zezwolenia, certyfikaty, etc.Przykład, klimatyzatory do samodzielnego montażu.Kolejne certyfikaty są tylko nabijaniem kasy od naiwnych, którzy myślą że kupili wyłączność, wyjątkowość.Przeszkoleni pracownicy odchodzą na własne bez uprawnień, po niższej cenie wykonują montaże mając gdzieś Wasze ustawy....więc pytam dlaczego mam płacić za kolejny papierek bez pokrycia ???....

  • certyfikaty

    W naszym kraju każdy instaluje klimę czy chłodnię mając cokolwiek doświadczenia śmiejąc się w nos tym którzy zabiegają o zezwolenia, certyfikaty, etc.Przykład, klimatyzatory do samodzielnego montażu.Kolejne certyfikaty są tylko nabijaniem kasy od naiwnych, którzy myślą że kupili wyłączność, wyjątkowość.Przeszkoleni pracownicy odchodzą na własne bez uprawnień, po niższej cenie wykonują montaże mając gdzieś Wasze ustawy....więc pytam dlaczego mam płacić za kolejny papierek bez pokrycia ???....

  • certyfikaty

    W naszym kraju każdy instaluje klimę czy chłodnię mając cokolwiek doświadczenia śmiejąc się w nos tym którzy zabiegają o zezwolenia, certyfikaty, etc.Przykład, klimatyzatory do samodzielnego montażu.Kolejne certyfikaty są tylko nabijaniem kasy od naiwnych, którzy myślą że kupili wyłączność, wyjątkowość.Przeszkoleni pracownicy odchodzą na własne bez uprawnień, po niższej cenie wykonują montaże mając gdzieś Wasze ustawy....więc pytam dlaczego mam płacić za kolejny papierek bez pokrycia ???....