Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na siódme spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu:
Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce
NOWE TRENDY ROZWOJU

26 listopada 2008 r.
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Podczas Konferencji przedstawione zostaną m.in. zagadnienia, takie jak:
• Innowacyjne rozwiązania techniczne w systemach wentylacji pożarowej,
• Metody poprawy efektywności energetycznej układów sprężarkowych pracujących z naturalnymi czynnikami roboczymi,
• Free-Cooling w zagadnieniach chłodniczych – zasadność i efektywność rozwiązań,
• Zawiesina lodowa – nowa technologia chłodzenia, perspektywy rozwoju,
• Inicjatywy UE dotyczące zrównoważonego rozwoju, pod kątem systemów i wyrobów z zakresu HVAC,
• Bezpieczeństwo instalacji freonowych,
• Błędy projektowe i wykonawcze w systemach wentylacji i klimatyzacji.
Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Terminy:
- zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty przesłaną faksem pod numer
(022) 678 54 21 lub pocztą na adres Redakcji CH&K do dnia 21 listopada 2008 r.
- firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się
do 7 listopada 2008 r.
Zgłoszenie udziału: formularz zgłoszenia
Informacje: informacje, tematyka
Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielają:
Anna PRZYCHODZKA, Monika WARDA
Paweł OTŁOWSKI, Piotr PIETRAK – Dział Marketingu i Reklamy
Dział Marketingu i Reklamy - tel.: (022) 678 35 60, 678 66 09, fax: (022) 678 54 21, tel./fax: (022) 678 84 94
Redakcja CHiK - tel.: (022) 678 66 09 e-mail: chlodnictwo@chlodnictwoiklimatyzacja.pl