Silos do produkcji wody lodowej i magazynowania lodu GEA jest to pionowy zbiornik z zamontowanym wewnątrz systemem wężownic wykonanych ze stali nierdzewnej. W stosunku do tradycyjnych zbiorników wody lodowej zajmuje znacznie mniej miejsca oraz jest znacznie lepiej zabezpieczony przed infekcjami i światem. Silos GEA jest przeznaczony do pracy w pompowych układach amoniakalnych.

Silosy wody lodowej GEA
Od 1500 do 5000 kWh

Silos jest zbudowany z maksymalnie 12 segmentów każdy o wysokości 1,25 m i średnicy 3,5 m. Maksymalnie 10 segmentów może być wykorzystywanych do magazynowania lodu. Pozostałe dwa segmenty służą do przepływu i mieszania wody. Zdolność magazynowania lodu wynosi od 1500 do 5000 kWh w zależności od ilości segmentów. Gdy wężownice są pokryte lodem, szczytowa wydajność podawania wody o temperaturze +1oC wynosi około 750 do 2500 kW. Silos może również pracować bez lodu, lecz wtedy wydajność wynosić będzie 300 do 1000 kW. Każdy silos jest wyposażony w dwa mieszadła o mocy 1,6/2,9 kW.

Silosy wody lodowej GEASilosy wody lodowej GEA
Łatwy dostęp i kontrola

Do silosu jest przymocowana drabina i górny podest co pozwala na bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc obsługi i eksploatacji zbiornika. Duże okna kontrolne DN200 są umieszczone w każdym segmencie silosa co pozwala na dodatkową optyczną kontrolę grubości zmagazynowanego lodu. W górnym i w dolnym segmencie są umieszczone włazy kontrolne pozwalające na okresowy dostęp w celu czyszczenia i kontroli wnętrza zbiornika.