W Unii Europejskiej konieczność stosowania energooszczędnych silników prądu przemiennego została usankcjonowana odpowiednimi przepisami, które nakładają na producentów wymóg odpowiedniego stopnia sprawności energetycznej tych silników.

Silniki IE2 w urządzeniach Systemair
Wykorzystywane w różnych urządzeniach silniki, zużywają około 30-40% całości generowanej na świecie energii elektrycznej. W Unii Europejskiej konieczność stosowania energooszczędnych silników prądu przemiennego została usankcjonowana odpowiednimi przepisami, które nakładają na producentów wymóg zachowania ich odpowiedniego stopnia sprawności energetycznej.

Od połowy czerwca 2011 wymagane jest dostarczanie silników o podwyższonej sprawności, typu IE2 lub IE3. Dyrektywa IEC 60034-30:2008 nakłada wymóg podawania na tabliczce znamionowej silnika i w dokumentacji zarówno klasy sprawności oraz samej jej wartości.

Zgodnie z IEC 60034-30-2008, urządzenia Systemair wyposażono w silniki o podwyższonej sprawności IE2, w tym urządzeń takich jak MUB, DVN, PRF, KBT / KBR oraz AXC, w których dotychczas stosowane były silniki sterowane napięciowo.

Obecnie urządzenia Systemair wyposażone w silniki IE2, nie mogą być sterowane napięciowo, a jedynie poprzez falownik. Rozwiązanie to pozwala obniżyć zużycie energii nawet do 50% w porównaniu do dotychczas stosowanych silników.

Lista produktów Systemair, w których stosowane są nowe silniki IE 2:

Silniki IE2 w urządzeniach Systemair
Silniki IE2 w urządzeniach Systemair

Źródło: Systemair S.A.