Opatentowany system termo-hydro-dynamiczny o sprawności do ok. 95%.

Silnik THD
Silnik THD
TURBO-HYDRO-DYNAMICZNY
POMPO-SPRĘŻARKO-SILNIK HARIS'A


Urządzenie wynalezione w Wenezueli i opatentowane w lutym 1999 roku (patent U.S. Nr 5,865,086).
Wynalazca: Haris Petichakies P. - otrzymał za ten wynalazek nagrodę "Honour for technologic merit" od rządu Wenezueli.
Prototyp urządzenia pracujący jako pompa o mocy 400 KM działa na plantacji wynalazcy, gdzie może być obserwowany przez odwiedzających.

Zamiana jednej formy energii w drugą odbywa się zazwyczaj ze stratami, np. sprawność silnika Diesla w przybliżeniu 34%, silnika elektrycznego 80%, turbiny parowej 70%, turbiny gazowej 27%. Problem jest dużo większy, gdy w układzie jest kilka punktów zamiany energii. System THD może posłużyć do bezpośredniej zamiany energii cieplnej na mechaniczną (kinetyczną płynu) ze znacznie większą sprawnością od dotychczasowych układów. Najprościej można powiedzieć, że jest to silnik (jak również sprężarka, pompa) tłokowy, gdzie rolę tłoków przejęła woda (lub inna ciecz) - denkiem tłoka jest powierzchnia lustra wody. Ponieważ oprócz zaworów i czujników nie ma tu praktycznie żadnych elementów ruchomych (tj.: wały, przekładnie, korbowody, tłoki itp.) urządzenie to ma dużą sprawność (w porównaniu z silnikami spalinowymi, parowymi), jest trwałe i znacznie mniej kosztuje (zarówno jego budowa jak i eksploatacja) od analogicznych konwencjonalnych urządzeń.

Sprawność pompy THD w przybliżeniu 95% (jeśli zastosowano system odzysku pary z wymiennikiem ciepła), sprawność kotła 82%, razem w przybliżeniu 78% - gdy działa jako pompa, układ z hydrogeneratorem - 63%, jako napęd statku - 74%.Więcej na temat patentu na stronie http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/cieplo/thd.html