Data rozpoczęcia
2009-10-07
Data zakończenia
2009-10-09

07-09.10.2009 Sosnowiec
Silesia Power Meeting - TARGI Z MOCĄ
Jakie są bariery rozwoju paliw alternatywnych? W którym kierunku powinna się w ciągu najbliższych lat rozwijać branża energetyczna? Jakie ograniczenia nakłada na producentów i dystrybutorów Europejska Polityka Energetyczna? To tylko niektóre tematy, które będą omawiać uczestnicy Targów Energetyki "Silesia Power Meeting" oraz towarzyszącej im Konferencji "Czyste technologie węglowe".
Targi "Silesia Power Meeting" dedykowane są firmom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją i dystrybucją energii. Swoje doświadczenia zaprezentują m.in. szefowie elektrowni konwencjonalnych i ekologicznych, producenci urządzeń i mierników, twórcy programów informatycznych i sterujących oraz specjaliści i naukowcy, zajmujący się badaniami procesów energetycznych.
Integralną częścią Wystawy będzie Konferencja "Czyste Technologie Węglowe", poświęcona wykorzystaniu na skalę przemysłową czystych technologii produkcji energii elektrycznej. Jej celem będzie m.in. omówienie możliwości zastosowania czystych technologii węglowych, dostarczenie producentom i dystrybutorom energii informacji o rozwiązaniach prawnych, dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej, a także informacji o możliwościach wykorzystania środków Unii Europejskiej na nowe inwestycje wdrożeniowe.
Zakres branżowy targów obejmuje:
- wytwarzanie, przesył, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej
- ochronę środowiska i technologie energooszczędne w użytkowaniu energii
- informatykę i telekomunikację w energetyce
- instytucje, organizacje i media branżowe
Wszystkie szczegóły i aktualności związane z programem Konferencji i Targów a także formularze zgłoszeniowe i szereg innych przydatnych informacji znajdą Państwo na stronie www.powermeeting.pl