Data rozpoczęcia
2008-10-01
Data zakończenia
2008-10-02

01-02.10.2008 Sosnowiec
Południowy Koncern Energetyczny oraz Kolporter Expo zapraszają Państwa do udziału w Silesia Power Meeting - wydarzeniu składającym się z Konferencji pt. "Czyste Technologie Węglowe" - dedykowanej problemom wykorzystania na skalę przemysłową czystych technologii węglowych w produkcji energii elektrycznej, a także odbywających się równolegle TARGÓW ENERGETYKI, na których pokazane zostaną najnowsze rozwiązania i technologie produkcji energii (w tym jej pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych). W ten sposób Silesia Power Meeting ma szansę stać się forum wymiany myśli pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu technologicznego (od nauki - poprzez finansowanie - do zastosowań praktycznych). Może to umożliwić w przyszłości efektywniejsze przeniesienie wielu interesujących osiągnięć naukowych do nowych rozwiązań technologicznych celem ich wykorzystania w przemyśle energetycznym.
Patronat honorowy nad Konferencją i Targami dotychczas objęli:
Prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego RP, Członek komisji: Ochrony Środowiska naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI); Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE); Przeciwdziałania Zmianom Klimatu (CLIM)
Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski
Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu TAURON S.A.
Jan Kurp - Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie; Prezes PKE
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu WFOŚiGW
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak - Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji
Zakres branżowy targów obejmuje:
- wytwarzanie, przesył, obrót i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej
- ochronę środowiska i technologie energooszczędne w użytkowaniu energii
- informatykę i telekomunikację w energetyce
- instytucje, organizacje i media branżowe
Wszystkie szczegóły i aktualności związane z programem Konferencji i Targów a także formularze zgłoszeniowe i szereg innych przydatnych informacji znajdą Państwo na stronie www.powermeeting.pl lub też mogą je Państwo otrzymać drogą elektroniczną pisząc na adres powermeeting@exposilesia.pl