Reklama Siemens.

Siemens Ventilation System: Keep Your Kitchen Fresh
Siemens Ventilation System Keep Your Kitchen Fresh
Siemens Ventilation System Keep Your Kitchen Fresh
Siemens Ventilation System Keep Your Kitchen Fresh

Advertising Agency: Ogilvy, Beijing, China
Executive Creative Directors: Bill Chan, Doug Schiff, Wilson Chow
Creative Director / Art Director: Shiyang He
Account Executive: Xinglun Liu
Copywriters: Doug Schiff, Lianhui Hao
Photographer: Xiaohang Liu
Illustrator: Jian Sun