W dniach od 23 do 26 listopada br. w Hamburgu odbędą się XIV Specjalistyczne Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacyjnej SHK. Targi SHK, organizowane od roku 1978, są jedną z najbardziej liczących się imprez branżowych w tej części Europy.
Organizatorzy liczą na większe niż w latach ubiegłych zainteresowanie imprezą, zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających. Służyć temu mają między innymi rozszerzenie tematyki targów oraz nowe obiekty wystawiennicze, powiększone aż o 10000 m2.
Głównymi sponsorami targów 2005 są Stowarzyszenie Handlowe Hamburga, Schleswig-Holstein, Lower Saxony oraz Bremen.
Zakres tematyczny targów obejmuje: technikę sanitarną, technikę grzewczą, technikę wentylacyjną i klimatyzacyjną, izolacje ciepło- i zimnochronne, armaturę łazienkową, pompy, rury i instalacje, aparaty i urządzenia do pomiaru, sprawdzania i sterowania, urządzenia energii odnawialnej.
Na tegorocznej edycji targów zostanie przedstawionych wiele nowości, w tym:
- innowacyjne produkty i rozwiązania systemowe,
- systemy do redukcji całkowitej konsumpcji energii,
- nowości w gwarancjach podgrzewania budynków,
- technologia kontroli usług budowlanych z pomiarami, kontrolą i regulacjami jednostek,
- techniki solarne,
- pompy cieplne oraz stałe absorbowanie dla ocieplenia budynków,
- kontrolowana wentylacja domowa,
- systemy ogrzewania i wentylacji dla domów niskoenergetycznych,
- telekomunikacja i aplikacje internetowe dla sektora sanitarnego, ogrzewania, hydraulicznego i klimatyzacyjnego.
Szczegółowe informacje na temat SHK 2005 dostępne są na stronie internetowej www.shk-messe.de