Sharp podejmuje koleje kroki w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności firmy w Europie.

Sharp: Zmiany w europejskiej strukturze firmy
SharpSharp Electronics Europe, oddział firmy Sharp Corporation, ogłosił wprowadzenie kolejnego etapu zmian w działalności firmy w Europie. - Celem kolejnych przedsięwzięć firmy jest zbudowanie nowej europejskiej organizacji, w której nowy, niedawno ukonstytuowany zespół zarządzający zapewni wzmocnienie firmy oraz, w dłuższej perspektywie, doprowadzi do jej dalszego rozwoju i wzrostu w Europie – mówi Paul Molyneux, CEO Sharp Europe.

W listopadzie ubiegłego roku firma Sharp rozpoczęła zmiany swojej europejskiej struktury. Firma jako organizacja paneuropejska podzielona została na pięć struktur biznesowych, tak zwane Domeny: Consumer Electronics, Information Systems, Microelectronics, Solar Solutions oraz Eastern Europe.

Domeny te stanowią bazę do rozwoju poszczególnych kompetencji Sharp. Jednocześnie dla efektywnego i skutecznego wsparcia wszystkich Domen w całej Europie firma stworzyła wspólną platformę usług.

Firma wprowadza paneuropejskie, ujednolicone procesy w celu uproszczenia, standaryzacji i automatyzacji szeregu działań wspierających biznes w Europie. Tak zorganizowany system pozwoli obniżyć i lepiej kontrolować ponoszone koszty, a tym samym pozwoli firmie zająć stabilną pozycję na wszystkich rynkach europejskich.

Firma Sharp przewiduje, że nowy model biznesowy oraz wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na łączną liczbę pracowników organizacji w całej Europie. W stosownych przypadkach, firma prowadzić będzie rozmowy z odpowiednimi reprezentacjami pracowników.

Po raz pierwszy w swojej historii firma Sharp Corporation ustanawia paneuropejską centralę, której siedziba znajdzie się w Wielkiej Brytanii w Londynie. W nowo utworzonej centrali europejskiej Sharp swoje kierownictwo będą miały wszystkie Domeny biznesowe firmy, z wyjątkiem Domeny Mikroelektroniki (zlokalizowanej w Monachium) i Eastern Europe (z biurem w Warszawie).

- Sharp przywiązuje najwyższą wagę do swojej obecności na rynku europejskim oraz sposobu działania paneuropejskich struktur firmy. Nowy, ogólnoeuropejski model operacyjny pozwoli nam osiągnąć nasz cel, jakim jest zrównoważony, rentowny wzrost. Ułatwić ma to nam organizacja o uproszczonej i ustandaryzowanej strukturze, która da nam elastyczność i możliwość szybkich i dynamicznych reakcji wobec zapotrzebowania i zmian na rynku - powiedział Paul Molyneux.