Firma Schako w ciągu ostatnich lat rozszerzyła swoją ofertę o systemy wodnopowietrzne. Uruchomiona została produkcja klimakonwektorów, sufitów oraz belek chłodzących.

SHAKO: Indukcyjne belki chłodzące DISA
Indukcyjne belki chłodzące, łączą funkcję dystrybucji świeżego powietrza z możliwością odprowadzania dużych zysków ciepła, za pomocą zasilanego wodą chłodzącą wymiennika. Znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o wysokości od 2,6 do 4,0 m, w których występują duże zyski ciepła przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu na świeże powietrze.
Zapewnienie warunków komfortu cieplnego przy nawiewie świeżego powietrza w ilości wynikającej z wymagań higienicznych lub z bilansu wilgoci, możliwość zastosowania belek do ogrzewania są istotnym argumentem za stosowaniem belek chłodzących w obiektach takich jak: biura, budynki administracyjne, lotniska, szpitale, hotele, przemysł.
Niskie poziomy mocy akustycznej towarzyszące pracy belek oraz proste czynności obsługowe ograniczone do odkurzania łatwo dostępnego wymiennika ciepła są istotne dla inwestora poszukującego komfortowego i taniego w eksploatacji systemu.


Firma Schako proponuje sufitowe belki indukcyjne DISA 300 i DISA 600 o szerokościach obudowy 300 i 600 mm, dostępne w długościach od 900 do 3600 mm (zmiana długości w interwale 300 mm).W pomieszczeniach, w których nie przewidziano sufitu podwieszonego lub w budynkach modernizowanych mogą znaleźć zastosowanie belki w wykonaniu ściennym DISA – W (rys. 4).Dla pokoi hotelowych i szpitalnych przeznaczona jest belka o symbolu DISA-H (rys. 1).

Przy realizacji konkretnych obiektów urządzenie dostosowywane jest do wymagań inwestora, a produkcja poprzedzana jest pomiarami w pomieszczeniu w skali 1:1, z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń chłodniczych.

[attach=attach1]>>Parametry techniczne belki DISA 600[/attach]
[attach=attach1]>>Parametry techniczne belki DISA - W[/attach]
[attach=attach1]>>Parametry techniczne belki DISA - H[/attach]

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja