Firma SFM z Pruszkowa, działająca dotychczas od nazwą: SFM Janusz Łuczak Jacek Łuczak Regina Łuczak informuje, że w dniu 10 stycznia 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS oraz uległa pzekształceniu w spółkę jawną.

Zmiana danych obowiazuje od dnia 11 stycznia 2002 roku i dotyczy wyłącznie nazwy firmy, natomiast Regon i NIP pozostają bez zmian.
Nowy adres to:

SFM Filtry luczak s.j.
05-800 Pruszków
ul. Zimna 8
NIP 534-10-18-742
Regon 011286976