Mając na uwadze najwyższą jakość produktu firma SFM Filtry Łuczak Sp. J. wdrożyła system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001.

SFM Filtry wdrożyło ISO9001 i ISO14001
SFM Filtry ISO 9001 ISO 14001Firma SFM Filtry jako producent wysokiej jakości filtrów powietrza i materiałów filtracyjnych może zaoferować najwyższą jakość produktu dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych pracowników, doskonaleniu metod zarządzania i utrzymywaniu urządzeń na wysokim poziomie sprawności technicznej.

Spółka współpracuje ze stałą grupą dostawców zapewniającą firmie dostawy materiałów produkcyjnych terminowo i w najwyższej jakości.

SFM Filtry gwarantuje wysoką jakość swoich produktów oraz ich pełną powtarzalność. Stosuje nowoczesne technologie i maszyny zapewniając minimalizację oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwo swoich pracowników. W praktyce stosowane są zalecenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO oraz przestrzegane przepisy i normy prawne.

SFM Filtry Łuczak Sp. J. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem na rynku filtrów powietrza do systemów wentylacji i klimatyzacji. Firma powstała w 1983 roku pod pierwotną nazwą „WYTWÓRNIA FILTRÓW SPECJALNYCH” (w skrócie WFS). W roku 1995 skutkiem znacznego rozwoju kooperacji z firmami zagranicznymi, w tym uzyskania statusu przedstawicielstwa firmy szwajcarskiej w zakresie rozpowszechniania na rynku polskim filtrów dokładnych i absolutnych firma otrzymała angielskojęzyczne miano „SPECIAL FILTERS MANUFACTURING” (w skrócie SFM) oraz przekształciła się w spółkę cywilną. Na początku 2002 roku firma uległa ponownemu przekształceniu, tym razem w spółkę jawną i została zarejestrowana pod nową nazwą „SFM Filtry Łuczak Spółka Jawna”, pod którą działa do dnia dzisiejszego.
SFM Filtry Łuczak Sp. J. oprócz klasycznych filtrów powietrza oferuje również filtry kasetowe, filtry kieszeniowe, filtry HEPA, filtry patronowe, filtry absolutne, filtry dokładne, filtry wstępne, maty filtracyjne, worki filtracyjne i włókniny filtracyjne.
Klient jest w centrum naszej uwagi i wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najpełniejsze zaspokojenie jego oczekiwań. Za najważniejsze uważamy zapewnienie wysokiej jakości i terminowości realizowanych zleceń.Źródło: SFM Filtry Łuczak Sp. J.