Data rozpoczęcia
2013-04-04
Data zakończenia
2013-04-04
Miejsce
Niwy

Serwis urządzeń chłodniczych z użyciem kamer termowizyjnych
Szkolenie jest przeznaczone dla:
• firm wykorzystujących instalacje chłodnicze w procesie produkcji,
• firm zajmujących się budową i serwisowaniem instalacji chłodniczych,
• audytorów wykorzystujących zjawisko termowizji w zakresie wykonywanych usług.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania kamer termowizyjnych do oceny stanu technicznego urządzeń/instalacji chłodniczych.
- fizycznych podstaw w zakresie pomiarów termowizyjnych,
- wiedzy dotyczącej sprzętu i oprogramowania do pomiarów bezdotykowych,
- wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się kamerami oraz specjalistycznym oprogramowaniem.
• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
• Podstawy fizyczne dotyczące termowizji.
• Sprzęt i oprogramowanie stosowane do pomiarów bezdotykowych.
• O czym należy pamiętać posługując się kamerą termowizyjną.
• Budowa i zasada działania układów chłodniczych.
• Opis, analiza, interpretacja zdjęć przedstawiających stan głównych elementów układów chłodniczych.
• Podsumowanie - korzyści wynikające z bieżącej oceny stanu technicznego instalacji chłodniczej dla:
- firm wykonujących instalacje chłodnicze, serwisantów,
- służb utrzymania ruchu,
- właścicieli instalacji chłodniczych.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.
• Seminarium organizowane przy udziale specjalistów z firmy TESTO Sp. z o.o.
• Część zajęć poprowadzi biegły sądowy z zakresu chłodnictwa - ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa
w Warszawie.
• Zajęcia w grupie ok. 20 osobowej.
• Kurs zaplanowano na 8 godzin lekcyjnych (1 dzień).
• Cena szkolenia – 450,00 PLN + VAT ( w tym bufet kawowy).

• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zainteresowanym oferujemy pomoc w zakresie rezerwacji noclegów.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na: fax: 052/ 324 05 29
lub e -mail: g.starszak@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem:
- tel. 052/ 324 05 25/22/27; kom. 0 784 075 860.
Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''