Urządzenia grzewcze to produkty o wysokim stopniu złożoności, działające w ekstremalnych warunkach, a przebiegi godzinowe często znacznie przekraczają normy, do których w przypadku pojazdów samochodowych jesteśmy mentalnie przygotowani. Nieprzypadkowe jest to porównanie, bo przemysł samochodowy oraz przemysł urządzeń grzewczych mają wiele wspólnych mianowników, jak na przykład wykorzystywanie podobnych paliw, automatyki kontrolującej i sterującej procesem spalania, jak również sposób seryjnego wytwarzania i proces związany z poszukiwaniem nowych rozwiązań.

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna ma także wiele wspólnego z przemysłem samochodowym – jej podstawą są systematycznie dokonywane przeglądy, co w efekcie końcowym ma utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym zapewniającym niezawodność działania i efektywne wykorzystanie paliwa.

Firma Viessmann od ponad 15 lat na polskim rynku tworzy i realizuje powyższe cele, zapewniając Partnerom Handlowym oraz użytkownikom urządzeń maksymalnie dostępny, przyjazny i kompetentny serwis. Konsekwentna organizacja serwisowa, oparta na wspólnym działaniu serwisu fabrycznego z siecią specjalistycznych firm serwisowych, dała użytkownikom urządzeń poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z trafności wyboru.
Zapoczątkowana jeszcze w latach 90. akcja uruchamiania kotłów wiszących wraz z przejęciem bezpośredniej gwarancji serwisowej spowodowały, iż jakość usług serwisowych oraz warunki pracy tych urządzeń stały się wyznacznikiem jakości marki i synonimem niezawodnego produktu. W dobie coraz większej mobilności polskiego społeczeństwa oraz powszechnego trendu zaabsorbowania uwagi sprawami zawodowymi, tradycyjne metody obsługi serwisowej muszą znaleźć nowe formy realizacji.


Sprzedaż i dostarczenie kotła do klienta to dla dobrego producenta początek, a nie koniec procesu sprzedaży. Dla firmy Viessmann to główne wyzwanie w zakresie współpracy zarówno ze swoimi Partnerami Handlowymi, jak i z klientem. Tylko dobrze działające urządzenia są podstawą powstania i zaistnienia na rynku pozytywnego obrazu firmy, a co za tym idzie – dalszego rozwoju, który dla użytkownika objawia się nowymi, coraz bardziej ergonomicznymi produktami spełniającymi najśmielsze wizje i oczekiwania.


Firma Viessmann w duchu aktualnych zmian rynkowych od września tego roku udostępnia nową usługę serwisową, która dla klienta oraz instalatora jest dodatkowym kanałem komunikacyjnym. Dla ułatwienia i obniżenia kosztów komunikacji wprowadzono ogólnopolski telefon informacyjny: 801 081 999 oraz dla osób posługujących się telefonami w sieci GSM 032 222 0 370. Powyższe telefony przez cały rok, niezależnie od dni wolnych od pracy oraz Świąt, są obsługiwane w trybie 24-godzinnym przez grupę profesjonalnie przygotowanych konsultantów.


Zapewniamy:
– bezpłatne, profesjonalne porady techniczne;
– bezpośrednią pomoc w zamawianiu części zamiennych;
– pomoc techniczną w miejscu montażu urządzenia;
– pomoc telefoniczną w przypadku prostych problemów serwisowych;
– indywidualną opiekę nad uczestnikami programu Asisstance.


Głównym zadaniem infolinii jest bezpłatna pomoc techniczno-serwisowa skierowana bezpośrednio do użytkowników urządzeń firmy Viessmann oraz pomoc serwisowa dla montażystów i instalatorów. W przypadku, gdy wynikiem udzielonej porady jest stwierdzenie konieczności wizyty serwisowej, pracownicy infolinii organizują dojazd najbliższego serwisanta, który posiada komplet części zamiennych. Dodatkowo dla osób, które podpiszą z Centrum Serwisowym Viessmann umowę Assistance, oferowana jest bezpłatna naprawa urządzenia realizowana w czasie do 24 godzin. Listę urządzeń objętych programem oraz dodatkowe szczegóły związane z umowami Assistance można uzyskać bezpośrednio u pracowników infolinii, w każdym dogodnym dla siebie momencie, niezależnie od pory dnia i roku. W celu utrzymania sprawnego działania programu Assistance firma Viessmann zapewnia działanie ogólnopolskiej sieci serwisantów pracujących również w systemie 24-godzinnym.

Viessmann Sp. z o.o.
53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 65
tel. (071) 360 71 00, fax (071) 360 71 01
e-mail: info@viessmann.pl
www.viessmann.pl, www.kotly.pl