Separatory mgły olejowej MISTOL przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej powstającej w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych. Są szczególnie zalecane do usuwania cząstek oleju z oparów cieczy chłodząco-smarujących wykorzystywanych w procesach obróbki skrawaniem (np. toczenie, frezowanie, wiercenie).

Separatory mgły olejowej MISTOL
Budowa
Urządzenie MISTOL jest zbudowane z:
- obudowy wykonanej z blach stalowych,
- wentylatora promieniowego z obudowa wykonana z odlewanego aluminium,
- filtra wstępnego,
- filtra wysokoskutecznego HEPA klasy H13,
- komory osadczej wyposażonej w króćce przyłączeniowe zaolejonego powietrza,
- tłumika na wylocie wentylatora,
- wyłącznika silnikowego z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym,
- konstrukcji wsporczej (w MISTOL-1000 i -2000 konstrukcja wsporcza stanowi wyposażenie dodatkowe),
- zaworu spustowego oleju.

Działanie
Zanieczyszczone powietrze zostaje w pierwszym etapie oczyszczone przez filtr wstępny, a następnie przechodzi przez filtr HEPA, w którym medium filtracyjnym jest niehigroskopijny karton z włókna szklanego. Odseparowany olej ścieka do komory osadczej. Pod komora jest zamontowany zawór spustowy oleju, umożliwiający opróżnianie komory z oleju wprost do dowolnego pojemnika ustawionego pod urządzeniem.

Separatory są produkowane w trzech wielkościach różniących się wydajnością: MISTOL-1000, MISTOL-2000 i MISTOL-50000:

MISTOL

Więcej szczegółów i dane techniczne w załączonej [attach=attach1]karcie urządzenia[/attach].


Źródło: KLIMAWENT S.A.