Alfa Laval wprowadziła na rynek efektywne rozwiązanie do separacji gazu i cieczy w zalanych systemach amoniakalnych.


Nowe rozwiązanie składa się z płytowego wymiennika ciepła o funkcji parownika oraz specjalnego separatora w kształcie litery U, tzw. U-turn. Dzięki dobraniu odpowiedniej wysokości instalacji separatora nad parownikiem oraz długości rur separatora i wykorzystaniu sił grawitacyjnych, nowe rozwiązanie gwarantuje efektywną separację gazowego i ciekłego amoniaku. W przypadku tak dobranego rozwiązania, wyeliminowana została możliwość zastosowania zbyt małej kolumny cieczy lub wystąpienia nieprawidłowego spadku ciśnienia.
Dzięki zastosowaniu separatora U-turn, wykorzystywana jest w 100% wydajność parownika, dzięki czemu może on być mniejszy i tańszy. Ponadto, U-turn wymaga małego napełnienia czynnikiem chłodniczym oraz zmniejsza ilość niezbędnej cieczy w wymienniku.

Zalety rozwiązania U-turn:
● zwiększona efektywność separacji wykorzystująca siły grawitacyjne i odśrodkowe,
● nieznaczne straty ciśnienia wewnątrz urządzenia,
● kompaktowa budowa,
● małe napełnienie amoniakiem oraz zredukowana objętość amoniaku w parowniku,
● krótkie pionowe kolumny łączące, które pozwalają na wykorzystanie cieczy o małej różnicy temperatury i uzyskanie wysokiej efektywności,
● eliminacja dodatkowych podpór (niezbędne w przypadku tradycyjnych rozwiązań),
● zmniejszone wymiary (pozwalają na transportowanie w jednym module i instalację w wąskich przestrzeniach oraz kontenerach),
● wykonanie ze stali kwasoodpornej,
● podłączenia dla amoniaku zlokalizowane po tej samej stronie,
● wbudowany spust oleju.
Obecnie Alfa Laval wprowadza na rynek dwa modele parownika U-turn w zakresie mocy:
● od 200 do 1400 kW, przy temp. odparowywania 0°C,
● 50 do 500 kW, przy temp. odparowywania -40°C.