Data rozpoczęcia
2005-01-11
Data zakończenia
2005-01-18

miejsce: Gdańsk termin: 18.01.2005 r.
W ramach cyklu


"CHŁODNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA XXI wieku"

w dniu 18 stycznia 2005 roku w sali 10
odbędzie się XXVII spotkanie, na którym Panowie

mgr inż. Mikołaj KLENKIEWICZ
i mgr inż. Andrzej SZYMANIK
przedstawiciele firmy DANFOSS
przedstawią odczyt na temat:


"Nowe wyzwania dla techniki chłodniczej w propozycjach firmy Danfoss"


Temat 1: Dwutlenek węgla wraca do techniki chłodniczej
Temat 2: Nowoczesne elementy automatyki chłodniczej firmy
Danfoss
Program seminarium:
Temat 1: Dwutlenek węgla wraca do techniki chłodniczej
1. Wybrane własności R 744 na tle amoniaku i czynnika R 134a
2. Obiegi termodynamiczne z R 744 (podkrytyczne i nadkrytyczne)
3. Automatyka i armatura firmy Danfoss do R 744 : wybrane
problemy eksploatacyjne
4. Przykłady zastosowania R 744 jako płynu roboczego w systemach
chłodzenia
Temat 2: Nowoczesne elementy automatyki chłodniczej firmy Danfoss
1. Modułowe zaworu serwosterowane typu ICV
2. Nowe sterowniki i zawory elektroniczne
3. Systemy sterowania i monitoringu AK 2
4. Programy doborowe firmy Danfoss
Początek imprezy o godzinie 1000 (przewidywany czas : do godziny 14.00)

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych tą problematyką


dr inż. Zenon BONCA