Serdecznie zapraszamy na seminarium techniczne które odbędzie się w Rzeszowie w dniu 27.02.2008. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z termostatyką, równoważeniem hydraulicznym a w szczególności schematy hydrauliczne do central klimatyzacyjnych, klimakonwektorów, belek chłodniczych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, kurtyn powietrznych...

Na szkoleniu będą omawiane najnowsze trendy w projektowaniu instalacji grzewczych i chłodniczych. Systemy stało-przepływowe i zmienno-przepływowe. Zasady prawidłowego utrzymania ciśnienia w instalacji.

Problemy z usuwaniem powietrza w instalacjach grzewczych i chłodniczych- omówienie zagadnień projektowych.

Więcej na stronie organizatora