Data rozpoczęcia
2008-02-29
Data zakończenia
2008-02-29

termin: 29.02.2008 miejsce: WrocławFirma Systemair S.A. Oddział we Wrocławiu
ma przyjemność zaprosić Państwa
w dniu 29 lutego 2008 r. (piątek)
na seminarium szkoleniowe pt.
Znaczenie stosowania wentylatorów z funkcją oddymiania
oraz JET FAN w obiektach wielkokubaturowych

na przykładzie urządzeń Systemair
Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 14.00 w:
Hotelu System PREMIUM
Wrocław, Al. M. Kromera 16, sala A
Program spotkania
10.00 - 10.15
- Powitanie gości i krótka prezentacja firmy Systemair S.A.
10.15 - 11.15

Program doboru SSP jako wygodne narzędzie do pracy projektanta i instalatora

- przedstawienie funkcjonalności programu SSP
- opis pracy z programem
- korzystanie z katalogu technicznego za pomocą programu SSP
- przykłady doboru niektórych typów urządzeń
11.15 - 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 - 12.30

Zastosowanie wentylatorów z funkcją oddymiania oraz JET FAN w obiektach wielkokubaturowych na przykładzie urządzeń Systemair

- przegląd i krótka charakterystyka oferty
- prezentacja funkcji wentylatorów oddymiających na konkretnych przykładach zastosowania
- znaczenie prawidłowego doboru wentylatorów w funkcji oddymiania
- wymagania instalacji wentylacji oddymiającej
- przykłady przebiegu pożaru z zastosowaniem wentylatorów oddymiających (nagrania filmowe)
- przykłady działania wentylatorów oddymiających w konkretnych obiektach
- wentylatory JET-FAN - wentylacja bez kanałów
- wizualizacja analizy przebiegu pożaru w obiekcie przy zastosowaniu wentylatorów JET FAN
- certyfikacja wentylatorów oddymiających Systemair
- programy doboru
- pytania z Sali

12.30 - 12.45
- Przerwa kawowa
12.45 - 14.00

Prezentacja funkcji i zastosowania programu do projektowania AirCAD

- ogólna charakterystyka programu
- metodyka pracy z AirCAD
- kreator instalacji
- przykład obliczeń instalacji wykonanej przy pomocy AirCAD
14.00 - 14.30
- lunch dla uczestników i zakończenie spotkania
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały projektowe i katalogi techniczne urządzeń. W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Systemair S.A.