Data rozpoczęcia
2008-05-28
Data zakończenia
2008-05-28

termin: 28.05.2008 miejsce: BydgoszczFirma Systemair S.A.
ma przyjemność zaprosić Państwa
w dniu 28 maja 2008 r. (środa)
na seminarium szkoleniowe pt.
Zastosowanie wentylatorów z funkcją oddymiania
w obiektach wielkokubaturowych na przykładzie urządzeń Systemair.
Prezentacja funkcji i zastosowania programu do projektowania AirCAD

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 14.00 w:
w

City Hotel

ul. 3 Maja 6, Bydgoszcz
Program spotkania
10.00 - 10.15
- Powitanie gości i krótka prezentacja firmy Systemair S.A.
10.15 - 11.15

Katalog on-line jako wygodne narzędzie do pracy projektanta i instalatora

- przedstawienie funkcjonalności katalogu on-line
- funkcje programu doboru
- korzystanie z zawartości katalogu on-line
- przykłady doboru niektórych typów urządzeń
11.15 - 11.30 - Przerwa kawowa
11.30 - 12.30

Zastosowanie wentylatorów z funkcją oddymiania w obiektach wielkokubaturowych na przykładzie urządzeń Systemair

- przegląd i krótka charakterystyka oferty
- prezentacja funkcji wentylatorów oddymiających na konkretnych przykładach zastosowania
- znaczenie prawidłowego doboru wentylatorów w funkcji oddymiania
- wymagania instalacji wentylacji oddymiającej
- przykłady przebiegu pożaru z zastosowaniem wentylatorów oddymiających (nagrania filmowe)
- przykłady działania wentylatorów oddymiających w konkretnych obiektach
- wentylatory JET-FAN - wentylacja bez kanałów
- wizualizacja analizy przebiegu pożaru w obiekcie przy zastosowaniu wentylatorów JET FAN
- certyfikacja wentylatorów oddymiających Systemair
- programy doboru
- pytania od Uczestników

12.30 - 12.45
- Przerwa kawowa
12.45 - 14.00

Prezentacja funkcji i zastosowania programu do projektowania AirCAD

- ogólna charakterystyka programu
- metodyka pracy z AirCAD
- kreator instalacji
- przykład obliczeń instalacji wykonanej przy pomocy AirCAD
14.00 - 14.30
- lunch dla uczestników i zakończenie spotkania
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały projektowe i katalogi techniczne urządzeń. W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu prosimy o wypełnienie i wysłanie odpowiedniego FORMULARZA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Systemair S.A.