Data rozpoczęcia
2005-09-19
Data zakończenia
2005-09-22

termin: 22.09.2005 r. miejsce: Gdańsk
Firma Systemair S.A. Oddział w Gdyni
serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe pt.
"Wentylacja obiektów uzyteczności publicznej z wykorzystaniem central nawiewnych TA"
Seminarium odbędzie się w dniu 22 września 2005 roku o godzinie 10.00
w Pomorskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Gdańsku

80-850 Gdańsk, ul Rajska 6

Program spotkania:
1000 - powitanie
1010 - Prezentacja grupy Systemair i najważaniejszych elementów oferty
1115 - przerwa na kawę
1130 - Wentylacja obiektów uzyteczności publicznej z wykorzystaniem central nawiewnych TA prezentacja możliwości jednostki, zasady doboru i eksploatacji
1300 - obiad dla uczestników
Uczestnicy otrzymają katalogi techniczne oraz program doboru urządzeń. W szkoleniu może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 21.09.2005 r. telefonicznie (058) 781 48 44
lub pod adresem mailowym: jaka@systemair.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SYSTEMAIR S.A.