Data rozpoczęcia
2011-03-23
Data zakończenia
2011-03-23
Miejsce
Warszawa

W dniu 23 marca 2011 r. w Warszawie odbędzie się seminarium szkoleniowe na temat nowych trendów w technice kurtyn powietrznych, organizowane wspólnie przez firmy TEKLIM i BIDDLE.

TEKLIM  BIDDLEPodczas seminarium omawiane będą m.in. tematy:

- separacja klimatów, możliwe sytuacje, optymalne rozwiązania,
- kurtyna powietrzna jako integralna część systemu klimatyzacji budynku,
- sterowanie kurtynami, system pracy automatycznej CHIPS.

Seminarium odbędzie się w Warszawie w centrum konferencyjnym Centrum Zielna (www.centrumzielna.pl)
Źródło: Teklim Sp.j.