W imieniu organizatora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) zapraszamy do udziału seminarium pt. Systemy jakości słonecznych instalacji grzewczych.

Seminarium: Systemy jakości słonecznych instalacji grzewczych
Seminarium Systemy jakości słonecznych instalacji grzewczych odbywa się w ramach projektu QAiST "Zapewnienie jakości w technologii słonecznego ogrzewania i chłodzenia - aktualizacja nowych i przyszłych działań" , którego celem jest stworzenie warunków dla ulepszania systemów jakości, tak aby europejski przemysł urządzeń słonecznych mógł trwale wnosić wkład w realizację udziału 20% OZE w bilansie energetycznym do roku 2020 i być w światowej czołówce technologicznej.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli: producentów instalacji słonecznych grzewczych, nauki, samorządów i organizacji finansujących. Oprócz tematów związanych z jakością instalacji słonecznych omówiona będzie problematyka teraźniejszości i przyszłości krajowego i europejskiego rynku kolektorów słonecznych, a także trendy rozwojowe technologii słonecznych.

Termin: 14.12.2011 r.
Miejsce: Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, językami wykładowymi będzie polski i angielski (tłumaczenie konsekutywne). Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację on line lub kontakt z p. Renatą Miśkiewicz: tel. +48 22 7777-054, email: r.miskiewicz@pimot.org.pl

PIMOT