W dniach 27 i 28 września 2001 roku w hotelu „Gołębiewski” w Białymstoku odbyło się III Seminarium Ogólnokrajowe nt. „Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie” zorganizowane przez PZITS Zarząd Główny Warszawa oraz PZITS Oddział Białystok.

Technika sanitarna w szpitalnictwie jest bardzo bogata, jeżeli idzie o rodzaje wykonywanych tam instalacji. Z tego też względu seminarium skierowane zostało do: służb technicznych szpitali, przedstawicieli organów samorządowych ds. lecznictwa, projektantów, wykonawców robót, producentów technologii i urządzeń sanitarnych oraz tych których interesują nowoczesne rozwiązania w branży sanitarnej.
W przygotowanych na seminarium referatach były omawiane były następujące zagadnienia:
a) w zakresie ciepłownictwa:
- „Analiza czasu pracy kotłowni opalanej paliwem ciekłym i gazowym w sezonie grzewczym. Wymagania stawiane palnikom” – Dorota Krawczyk Politechnika Białostocka, Waldemar Tumel Ciepłoprojekt Białystok,
- „Zalistwowe rozprowadzenie instalacji c.o. Kan-therm” - Ryszard Jan Biernacki Kan Białystok,
- „Nowoczesne Izolacje techniczne THERMAFLEX” - Jacek Nieciecki Thermaflex Izolacji Żarów.
b) w zakresie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych:
- „Współczesne rozwiązania klimatyzacji sal operacyjnych” – doc. dr inż. Jerzy Makowiecki Politechnika Warszawska,
- „Ochrona przed zadymianiem dróg ewakuacyjnych w obiektach szpitalnych” - Roman Jędrzejewski, Dorota Brzezińska Panol Szczecin,
- „System „e-PLUS” nowa generacja urządzeń komfortu cieplnego” - Piotr Graczykowski Deltra Łódź,
- „Kompleksowa oferta dla szpitali – ponad 1500 referencji w całej Europie” – Jarosław Białecki Siemens Building Technologies Oddział Landis & Staefa Warszawa,
- „Nowe ekonomiczne rozwiązania klimatyzacji sal operacyjnych w nowoczesnym szpitalnictwie” - Manfred Steinel Klimed Niemcy,
- „Centrale w wykonaniu basenowym produkcji iv Produkt” - Andrzej Kątny Ena Went Gdańsk.
c) w zakresie instalacje gazów medycznych:
- „Skrzynka zaworowa EN-jako jednostka nadzorująca obszar zasilnia w centralnych instalacjach gazów medycznych instalacji gazów medycznych” - Zygmunt Berezowski Bermed Wrocław,
- „Zintegrowany system sygnalizacji i sterowania dla instalacji gazów medycznych w obiektach służby zdrowia” - Jacek Papierz Starlet Myślenice.
d) w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów szpitalnych:
- „Spalarnie odpadów medycznych na przykładzie instalacji pracującej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce” – Tomasz Milczarzewicz Hovpol Łódź,
- „Przewoźna instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych (na przykładzie instalacji f.Hafner GmbH w Bolzano Włochy)” - Michał Fengler BIPROWOD Zabrze.
e) w zakresie wodociągów, kanalizacji i ścieków:
- „Wybrane produkty firmy ACO Passavant, które mogą być stosowane w nowych i modernizowanych obiektach służby zdrowia” - Piotr Skrobecki Aco Elementy Budowlane Łajski,
- „Ocena stanu gospodarki ściekowej w zakładach psychiatrycznych opieki zdrowotnej” - dr inż. Joanna Dolecka Politechnika Białostocka,
- „Instalacje wody pitnej i sprężonych gazów w oparciu o system zaciskowy ze stali szlachetnej SANHA Niro San” - Janusz Partyka Sanha Polska.
W ciągu dwóch dni:
• wygłoszonych zostało 16 referatów,
• odbyły się trzy prezentacje pism instalacyjnych przez ich REDAKTORÓW NACZELNYCH:
1.) Polski Instalator,
2.) Chłodnictwo i Klimatyzacja,
3.) Łazienka,
• odbyły się prezentacje firmowe:
1.) Panol Szczecin – program komputerowy do projektowa instalacji wentylacji Panol CAD,
2.) Koprin Koszalin – program do kosztorysowania Rodos,
3.) Klimor Gdynia – oferta firmowa (centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne),
4.) Geberit Olsztyn – oferta firmowa (instalacje sanitarne),
5.) SFM Pruszków – oferta firmowa (filtry do wentylacji):
• ponadto dokonano losowania upominków dla uczestników seminarium:
a.) trzech prenumerat na 2002r miesięcznika INSTAL,
b.) trzech prenumerat na 2002r miesięcznika Chłodnictwo i Klimatyzacja,
c.) trzech prenumerat na 2002r miesięcznika Polski Instalator,
d.) sześciu prenumerat na 2002r miesięcznika Technika Chłodnicza i Klimatyzacja,
e.) programu komputerowego do projektowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych Panol CAD firmy Panol Szczecin
f.) programu do kosztorysowania Rodos firmy Koprin Koszalin
g.) dwóch programów komputerowych do projektowania instalacji wody ciepłej i zimnej firmy Geberit
h.) trzech słodkich upominków od hotelu Gołębiewski.
Seminarium „Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie” jest jedyną - w Białymstoku i w kraju - tego typu imprezą w roku, w trakcie której można spotkać przedstawicieli znaczących w kraju firm branży sanitarnej oraz redaktorów naczelnych pism instalacyjnych, przygotowanych do udzielania fachowych konsultacji oraz dysponujących dla potrzeb uczestników kompletami materiałów technicznych specjalnie na tę okoliczność przygotowanych.
Kolejne IV Seminarium ogólnokrajowe „Nowoczesne techniki instalacyjne w szpitalnictwie” Białystok 2002 – 26 i 27 września 2002 roku. Zapraszamy.
Jan Różański
PZITS Białystok