termin: 02.12.2003 r. miejsce: Warszawa


BELIMO Siłowniki S.A.

ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium:

"Nowoczesne rozwiązania firmy BELIMO
w instalacjach przeciwpożarowych,
oddymiających oraz klimatyzacji (VAV)"


2 grudnia 2003 r. Warszawa

PROGRAM SEMINARIUM:
10.00 Rozpoczęcie
Krzysztof Jaglak BELIMO Siłowniki S.A.
10.05 Nowe rozwiązania siłowników do przepustnic
w wentylacji i klimatyzacji

Krzysztof Jaglak BELIMO Siłowniki S.A
10.20 Zagadnienia związane ze sterowaniem przeciwpożarowych instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła
Janusz Sawicki CNBOP Józefów
10.50 Wyroby BELIMO w instalacjach przeciwpożarowych
Ryszard Buczek, Krzysztof Jaglak BELIMO Siłowniki S.A.
11.20 Przerwa
11.40 Instalacje VAV – wybrane zagadnienia (zastosowania, zalety)
dr inż. Jacek Hendiger Politechnika Warszawska
12.10 Rodzaje regulatorów VAV Belimo
Ryszard Buczek BELIMO Siłowniki S.A.
12.40 ZAWORY REGULACYJNE – wybrane zagadnienia
Oferta Belimo w zakresie zaworów regulacyjnych

Ryszard Buczek, Krzysztof Jaglak BELIMO Siłowniki S.A.
13.15 LUNCH - OBIAD
TERMIN I MIEJSCE:
Seminarium odbędzie się we wtorek 2.12.2003 r. w budyneku NOT ul. Czackiego 3/5 Warszawa sala „B” piętro III.
POTWIERDZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM:
Ze względu na konieczność zarezerwowania odpowiedniej liczby miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28.12.2003 r.:
- e-mailem na adres info@belimo.pl
- faxem na numer (022) 886 53 08

BELIMO Siłowniki S.A.PATRONAT: