Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie, bedąc instytucją naukowo-badawczą o bogatym doświadczeniu i dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą, prowadzi także działalność szkoleniową i informacyjną, promującą nowe tendencje i regulacje prawne w chłodnictwie, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie upowszechniania nowych technik ekologicznego obrotu ziębnikami.

Seminarium "Problematyka bezpieczeństwa i ochrony środowiska w chłodnictwie i klimatyzacji, w świetle wymagań najnowszych norm w powiązaniu z certyfikacją i aprobatami technicznymi" jest kolejnym z rozpoczętego dwa lata temu cyklu poświęconego w/w tematyce i dotyczyć będzie głównie wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska w całym okresie "życia" instalacji ziębniczej od projektu przez budowę, eksploatację aż do jej likwidacji. Położony zostanie nacisk na te elementy, które mogą stanowić podstawę ceryfikacji wyrobów znakiem CE.
Seminarium rozpocznie się 22 listopada 2001 r. o godz. 1000 w audytorium Centralnego Ośrodka Chłodnictwa przy ul. Juliusza Lea 116 w Krakowie.
Tematyka seminarium:
1. Wymagania bezpieczeństwa - zagadnienia podstawowe
2. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie i dokumentacja techniczna
3. Eksploatacja, konserwacja i ochrona osobista - kompetencje personelu
5. Zagadnienia odzysku czynników ziębniczych
Bliższe informacje organizacyjne można otrzymać w Dziale Informacji Naukowo-Technicznej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH.
tel. (012) 637 09 33
fax (012) 637 37 24
e-mail: z3steind@cyf-kr.edu.pl, szkolenia.coch@streamcn.pl