Program najbliższej edycji Salonu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych podczas POLAGRA-TECH 2009 zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Współpraca Międzynarodowych Targów Poznańskich z Krajowym Forum Chłodnictwa i Europejskim Stowarzyszeniem dla Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE) zaowocuje szeregiem seminariów podejmujących ważne dla branży tematy.
W ramach Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych Polagra-Tech w dniach 14-17 września 2009 odbędzie się Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych. Będzie to specjalistyczna ekspozycja, gdzie zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak również nowe urządzenia.
Profesjonalne targi branżowe to także miejsce, gdzie specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w czasie spotkań branżowych, konferencji i seminariów. Program najbliższej edycji Salonu zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Współpraca Międzynarodowych Targów Poznańskich z Krajowym Forum Chłodnictwa i Europejskim Stowarzyszeniem dla Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE) zaowocuje szeregiem seminariów podejmujących poniższe tematy:
● wymiana freonu R22 na ekologiczne zamienniki z grupy HFC, prezentacje przypadków i dotychczasowych doświadczeń;
● czynniki z grupy HFC vs. naturalne czynniki chłodnicze;
● obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wynikające z legislacji dot. F-gazów i SZWO (substancji zubożających warstwę ozonową);
● jak zapobiegać nieszczelności instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
● system certyfikacji osób i firm związany ze stosowaniem F-gazów i SZWO;
● obowiązkowe kontrole szczelności instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych;
● wydajność energetyczna urządzeń;
● funkcjonujący w Polsce system odzysku i zagospodarowania zużytych czynników chłodniczych.
Członkami EPEE są z firmy międzynarodowe, które zajmują się produkcją, projektowaniem oraz instalacją systemów ogrzewania, chłodzenia oraz mrożenia. Misją stowarzyszenia jest promowanie lepszego zrozumienia branży w Unii Europejskiej i przyczynienie się do rozwoju efektywnych działań w kierunku redukcji wpływu produktów na środowisko.
Więcej informacji: www.polagra-tech.pl