Znany jest już program seminariów FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2008.


Program seminariów FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2008
18 marca (wtorek)
Sala A
9.00 Otwarcie

Nowe przepisy związane z wdrażaniem certyfikacji energetycznej budynków

• Zmiany w Prawie budowlanym, w rozporządzeniach: o warunkach technicznych oraz o zakresie i formie projektu budowlanego - mgr inż. Anna Sas-Micuń, Ministerstwo Infrastruktury
• Założenia i koncepcja metodologii obliczeniowej zapotrzebowania na energię w budynkach - dr inż. Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, NAPE
• Algorytm obliczeniowy zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie budynków - dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska
• Koncepcja obliczania zapotrzebowania na energię do podgrzewania powietrza wentylacyjnego – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska
11.00-13.00
• Regulatory przepływu powietrza Trox - prezentacja
• Wentylacja i klimatyzacja w hotelach - dr inż. Marcin Sompoliński, Politechnika Wrocławska
• Kryteria doboru regulatorów przepływu VAV firmy Smay - prezentacja
• Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania dla hoteli - studium zrealizowanego hotelu w Toruniu - mgr inż. Paweł Boduszek
• Adapatable Climate - nowa koncepcja komfortu pomieszczeń firmy Halton
• Nowe rozwiązania technologiczne wentylatorów Harmann - prezentacja Maxair hvac technic

13.00-14.30

• Wentylacja basenów hotelowych - mgr inż. Zbigniew Wnukowicz
• Tempero - wentylator z odzyskiem ciepła - prezentacja Iglotech
• Wielokryterialny wybór systemu HVAC w budynkach biurowych - dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
• Błędy projektowe i wykonawcze w systemach wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Leszek Targowski, Politechnika Warszawska
Sala B
10.30 - 11.30

• Zagadnienia akustyki w kanałach wentylacyjnych - mgr inż. Krystyna Dyszlewska, Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej
• Innowacyjne rozwiązanie kwestii szczelności i montażu kanałów wentylacyjnych - Lindab Safe® Click
• Kauczukowe izolacje techniczne dla klimatyzacji i wentylacji - prezentacja K-Flex

11.30 - 13.00

• Projektowanie i wykonawstwo małych instalacji klimatyzacyjnych - dr inż. Jarosław Muller, Politechnika Krakowska
- założenia - wybór systemu klimatyzacji, przegląd dostępnych systemów
- obliczenia wymiarujące
- porównanie dostępnych urządzeń
- zagadnienia wentylacji pomieszczeń
- wytyczne lokalizacji i montażu elementów systemu
• Residenciat - nowoczesny sposób klimatyzowania apartamentów i małych biur - prezentacja Ciat
• KX6 Micro - nowy system VRV dla małych biur, sklepów i dużych rezydencji - prezentacja Elektronika S.A.
• Wytyczne projektowe do systemów VRF- Fujitsu -prezentacja Klima-Therm

13.00 – 14.30

• Zapewnienie komfortu użytkowników w pomieszczeniach biurowych przy zastosowaniu rozwiązań wentylacji indywidualnej - dr inż. Anna Bogdan, CIOP
• Wykorzystanie technik CFD do oceny rozdziału powietrza w pomieszczeniu wentylowanym - dr hab. inż. Zygmunt Wierciński, prof UWM
• AlnorCan - program zliczania elementów prostokątnych - prezentacja Alnor
• Kolektory słoneczne - powietrzne w wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Krystian Kurowski, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

15.00 - 15.45

• FLUID DESK - projektowanie instalacji wentylacyjnych w środowisku trójwymiarowym - na przykładzie aplikacji FDBES Ventpack 3.0
19 marca (środa)
Sala A

9.30—12.30
Wentylacja pożarowa

• Wymagania dla wentylacji pożarowej w świetle aktualnych przepisów oraz przewidywane zmiany - st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Łozowski, rzeczoznawca Państwowej Straży Pożarnej
• Swoboda interpretacji przepisów a eksploatacja obiektów - inż. Iwo Dobrucki
• Klapy przeciwpożarowe jako urządzenia zabezpieczające i regulacyjne - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
• Kryteria doboru klap przeciwpożarowych odcinających firmy Smay - prezentacja
• Zmiany w zasadach odbiorów wentylacji pożarowej przez PSP - mgr inż. Antoni Celej, rzeczoznawca
• Mcr PL1 klapa upustowo-nadciśnieniowa do systemów ochrony pionowych dróg ewakuacji w budynkach wg PN-EN 12101-6 - prezentacja Mercor
• Funkcjonowanie elementów instalacji wentylacyjnych w warunkach pożarowych - nowości i zmiany w normach EN - mgr inż. Piotr Głąbski, Instytut Techniki Budowanej
• Wentylacja pożarowa w połączeniu z systemem wentylacji i klimatyzacji w budynku Filharmonii Narodowej - studium przypadku - Piotr Rutkowski
• Certyfikowane siłowniki do klap w instalacjach ochrony przeciwwybuchowej - prezentacja B&L International
• Raport z doświadczenia oceniającego sprawność funkcjonowania systemu oddymiania w warunkach rzeczywistych - mgr inż. Andrzej Szarycki, Gryfitlab

12.30-14.30
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

• Systemy wentylacji w budynkach pasywnych – mgr inż. Radosław Górzeński, Politechnika Poznańska
• Klingenburg 2008 eko-logia odzysku energii - prezentacja Klingenburg
• Centralki rekuperacyjne z zewnętrznym układem chłodniczym rewersyjnej pompy ciepła - prezentacja Fast Polska
• Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych - inż. Tomasz Heppner, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Nowości 2008 w ofercie firmy Venture Industries - prezentacja
• Gruntowe wymienniki i powietrzne pompy ciepła w układach wentylacyjno-grzewczych - inż. Krzysztof Ćwik, Pro-Vent

Sala B


12.00 – 14.00

• Wskaźniki energetycznej oceny agregatów ziębniczych w klimatyzacji - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
• Zintegrowany system free coolingu oraz odzyskiwania ciepła od sprężarek powietrza w zakładzie przemysłowym - studium przypadku, mgr inż. Maciej Sobczyk, ASHRAE Polonia
• Oszczędność energii i kosztów w instalacjach HVAC - oferta firmy BELIMO

Eksploatacja systemów HVAC

• Nowe regulacje prawne dotyczące instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Obowiązki właścicieli i użytkowników. Certyfikacja personelu i firm serwisowych - Marek Wawryniuk, Krajowe Forum Chłodnictwa
• Kryteria wyboru profesjonalnej usługi serwisowej dla dużych instalacji HVAC w obiektach użyteczności publicznej i biznesowych - mgr inż. Andrzej Różycki, S.A.R. Klimasystem Serwis
• Standard usług serwisowych instalacji HVAC-Grzegorz Puss, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Standard usług w zakresie utrzymania czystości instalacji wentylacyjnych - Sebastian Horky, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Karta doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych - inicjatywa Stowarzyszenia Polska Wentylacja – mgr inż. Marek Szwarc
Seminaria szkoleniowe i wystawa producentów FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA to największa w Polsce specjalistyczna ekspozycja prezentująca wyłącznie technikę wentylacyjną i klimatyzacyjną. Szósta edycja FORUM odbędzie się w dniach 18-19 marca 2008 roku w Warszawie, w Centrum Kongresowo-Hotelowym "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32.