Energy Insights - energooszczędne, zoptymalizowane systemy HVAC.

Seminaria Energy Insights firmy TA Hydronics
Seminaria Energy Insights firmy TA Hydronics zwiększają świadomość tego, jakie korzyści wynikają z optymalizacji systemu HVAC. Pokazują wpływ na globalne zużycie energii i naświetlają konkretne możliwości oszczędzania energii.

Seminarium poświęcone jest kluczowym elementom systemu, które w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększenia oszczędności energii. Seminarium składa się z czterech modułów.

1. Oszczędność energii w jednostkach produkcyjnych (agregaty chłodnicze, kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne).
Ta sekcja obejmuje wpływ regulacji odbiorników końcowych na temperaturę wody powracającej do źródła, co zwiększa wydajność jednostek produkcyjnych.

2. Drugi moduł zawiera informacje na temat oszczędność energii w systemach dystrybucji hydraulicznej. Omawia, jak stosowanie różnych sposobów regulacji pomp elektronicznych oraz regulatorów różnicy ciśnienia poprawia wydajność.
Moduł bada także zagadnienia optymalizacji wysokości podnoszenia pompy przy pomocy równoważenia. Poszczególne elementy tego modułu mogą przynieść oszczędności energii zużywanej przez pompy aż do 40%.

3. Trzeci moduł bada oszczędności energii powstające dzięki bardziej precyzyjnej regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Pokazuje, że mała różnica temperatury ma kluczowy wpływ na zużycie energii. Omawia także zagadnienie podniesienia wydajności wynikającej z właściwej regulacji termostatycznej, regulacji mocy wyjściowej oraz regulacji klimakonwektorów i central wentylacyjnych. Elementy razem z pierwszym modułem, mogą przynieść oszczędności w całym systemie nawet do 30%.

4. Moduł końcowy wykorzystujący autentyczne przykłady pokazuje różne wyzwania projektowe i kreuje nowe rozwiązania bazujące na zdobytej wiedzy, dzięki czemu zyskujemy więcej.

Więcej o seminariach TA Hydronics

TA Hydronics