www.chik.pl

Sekcja CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI SIMP jest samorządową organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników, której najważniejszym celem jest wspomaganie kształcenia ustawicznego, niezbędnego dla każdego profesjonalisty.
Sekcja CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI CHIK SIMP posiada obecnie uprawnienia oddziału SIMP.
CHIK jest jedną z trzydziestu sekcji zrzeszonych w SIMP.
simp@chik.pl
www.chik.pl