30 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Zaproponowane rozwiązania zwiększą efektywność kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, co przyczyni się do skutecznego wyeliminowania z rynku wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych parametrów jakości. W efekcie wpłynie to na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.
Zgodnie z nowymi przepisami, badaniom kontrolnym będzie można poddawać wyroby budowlane u producenta, importera i sprzedawcy. Objęcie kontrolą importera wyrobów budowlanych pozwoli na ochronę polskiego nabywcy przed napływem wyrobów złej jakości. Inspektorzy będą ustalać, czy wyrób ma deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.
Dotychczasowe przepisy uniemożliwiały przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów wynikało, że spełnia on wymagania określone w ustawie.
Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat RP.

Źródło: Polski Instalator