Data rozpoczęcia
2008-04-22
Data zakończenia
2008-04-25

22-25.04.2008 Poznań
Targi SECUREX
gromadzą producentów i dystrybutorów, projektantów i wykonawców, liderów rynku oraz małe i średnie firmy, dając pełen przegląd dostępnych na rynku ofert w zakresie zabezpieczenie mienia. Z nowościami i produktami prezentowanymi na targach będą chcieli się zapoznać architekci, projektanci instalacji, instalatorzy i wykonawcy, przedstawiciele służb ochrony banków, muzeów, sieci handlowych i hotelarskich, służb publicznych oraz pracownicy zajmujący się w przedsiębiorstwach ochroną mienia i ludzi.
Edycja targów SECUREX 2006 odbyła się w dniach 28-31 marca. W pawilonach o powierzchni ponad 7500 m 2 swoją ofertę przedstawiło 181 Wystawców z 12 krajów. Oznacza to 45% wzrost liczby wystawców w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń zaprezentowana została oferta firm usług ochrony, monitoringu wizyjnego, detekcji ruchu, detekcji ognia i skażenia chemicznego, zabezpieczeń antywłamaniowych, systemów alarmowych, rejestracji dźwięku i obrazu oraz systemów zabezpieczeń dla wyspecjalizowanych firm (np. banków, sklepów, centrów handlowych). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wystawcy wybrali właśnie Poznań na zaprezentowanie ponad 100 nowości.
Ekspozycję targów SECUREX oraz odbywających się równolegle targów INSTALACJE, SAWO oraz AQUA-SAN, odwiedziło blisko 24.500 zwiedzających. Warto zaznaczyć, że ponad 10% z nich to goście z zagranicy - z 25 różnych krajów - w tym z najliczniej reprezentowanych: Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
To mówią zwiedzający:
- 85% ankietowanych uważa, że targi w pozytywny sposób wpływają na decyzje handlowe,
- ponad 85% uważa targi za użyteczne narzędzie marketingowe dla reprezentowanych przez nich firm,
- 75% naszych zwiedzających odwiedziło SECUREX po raz kolejny,
- 75% przyjeżdża na targi, by zapoznać się z nowościami,
- ponad 60% zwiedzających targi SECUREX to przedstawiciele kadry zarządzającej firm (właściciele, prezesi, kierownicy działów),
- ponad 60% zwiedzających przyjeżdża po to, by spotkać się i porozmawiać o rozwiązaniach technicznych ze specjalistami.
Targi SECUREX 2006 to:
- kongres Unii Polskich Organizacji Branży Ochrony,
- wydarzenie odbywające się co dwa lata wspólnie z targami INSTALACJE, SAWO i AQUA-SAN,
- to profesjonalni klienci: architekci, projektanci i wykonawcy instalacji, developerzy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo firm i obiektów publicznych oraz końcowi odbiorcy,
- tematyczne konferencje, seminaria i konkursy,
- idealne forum wymiany informacji i doświadczeń oraz miejsce bezpośrednich spotkań,
- doskonałe miejsce do prezentacji i promocji nowości,
- ekspozycje specjalne: inteligentny budynek, bezpieczeństwo biznesu, park tematyczny "OCHRONIMY CIĘ", terroryzm a ewakuacja masowa (w ramach targów SAWO).
Zakres tematyczny targów:
- mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń
- urządzenia do kontroli dostępu i nadzoru, systemy biometryczne
- systemy wizyjnego nadzoru i ochrony mienia
- systemy antynapadowe i antywłamaniowe
- elektroniczne systemy zarządzania budynkiem - inteligentny budynek
- ochrona informacji i danych - bezpieczeństwo biznesu
- zabezpieczenie transportu
- pojazdy specjalne
- sprzęt i środki do samoobrony
- systemy wykrywania i zwalczania przestępczości
- usługi w zakresie ochrony i nadzoru - monitoring
Medale, nagrody, wyróżnienia:
- wręczenie nagród w konkursie POLSKI MISTRZ TECHNIKI ALARMOWEJ zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń "POLALARM"
- przyznanie ZŁOTYCH MEDALI MTP
- przyznanie nagród ACANTHUS AUREUS
Securex: securex.mtp.pl
Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (061) 869 22 84, fax (061) 869 29 57
e-mail: budma@mtp.pl
Targi MTP: www.mtp.pl