Spółka Seco/Warwick, producent m.in. pieców próżniowych i atmosferowych, obniżyła prognozę skonsolidowanego zysku netto za 2008 rok do 14,07 mln zł z 34,84 mln zł zysku przewidywanego wcześniej w prospekcie emisyjnym.

"Po dokonaniu oceny możliwości realizacji prognozowanych skonsolidowanych wyników finansowych przedstawionych w prospekcie emisyjnym spółki [?] zarząd przekazuje do publicznej wiadomości nową prognozę skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Seco/Warwick na 2008 rok" - czytamy w komunikacie.

Nowa prognoza na rok 2008 zakłada przychody ze sprzedaży w wysokości 267,83 mln zł, EBIT w wys. 16,08 mln zł, EBITDA w wys. 20,10 mln zł, zysk brutto w wys. 16,67 mln zł i zysk netto w wys. 14,07 mln zł.

Prognoza na 2008 rok opublikowana w prospekcie emisyjnym z dnia 31 października 2007 przewidywała przychody ze sprzedaży w wysokości 316,97 mln zł, EBIT - 40,75 mln zł, EBITDA - 44,07 mln zł, zysk brutto - 45,70 mln zł i zysk netto - 34,84 mln zł.

"Do istotnych czynników mających wpływ na korektę prognozy wyników na 2008 rok zarząd zaliczył:
- spadek wyniku netto spowodowany aprecjacją złotego w stosunku do EUR oraz USD: -11.400 tys. zł.
- zmianę sposobu rozliczeń kontraktów w Seco/Warwick SA: -4.800 tys. zł.
- koszty urządzeń wysłanych w 2007 oraz 2006 roku w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych 'Elterma' SA: -2.000 tys. zł.
- ujemny wynik na transakcji terminowej: -1.100 tys. zł.
- odpis aktualizacyjny na piec testowy w spółce Seco/Warwick: -1.000 tys. zł" - wyjaśnia spółka w komunikacie.

Seco/Warwick miał 0,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2008 roku wobec 7,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie we wtorek. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,87 mln zł wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,42 mln zł wobec 66,35 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2008 roku grupa miała 1,38 mln zł zysku wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 115,00 mln zł wobec 134,53 mln zł.

Źródło: Parkiet.com