W ofercie firmy Schöck pojawiła się nowatorska, pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej, wersja popularnego łącznika termoizolacyjnego do bal-konów z serii Isokorb - Schöck Isokorb XT. Nowy produkt stanowi odpowiedź firmy na nieustannie rosnące wymagania inwestorów w zakresie energooszczędnych wyrobów i technologii stosowanych w budynkach.

Twórcom Schöck Isokorb XT udało się poprawić właściwości termoizolacyjne produktu o 30%, a izolacyjność akustyczną o ok. 50% w porównaniu do poprzednich modeli. Stało się to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu elementu izolacyjnego o grubości 120 mm, w którym po raz pierwszy wykorzystano materiał izolacyjny neo-por. Jego cechą jest lepsza absorpcja promieniowania cieplnego wewnątrz materiału, dzięki czemu daje on dodatkową izolację termiczną.

Doskonałą sprawność termoizolacyjną Schöck Isokorb XT udało się także osiągnąć dzięki użyciu w produkcie:

- wysokiej klasy betonu drobnoziarnistego,
- wysokiej jakości stali szlachetnej o polepszonej odporności na rozciąganie. Zwiększenie tego parametru pozwoliło na zmniejszenie średnicy pręta przy zachowaniu niezmienionej nośności, a co za tym idzie na zmniejszenie po-wierzchni przekroju cechującej się wysokim przewodnictwem cieplnym.

Oprócz wysokiej efektywności energetycznej Schöck Isokorb XT charakteryzuje się także doskonałymi właściwościami w zakresie izolacji akustycznej, i to bez dodatkowych wykładzin pływających na balkonach czy w podcieniach. Osiągnięcie tej cechy stało się możliwe dzięki specjalnej konstrukcji i optymalizacji materiałów. Niewielka masa produktu ułatwia jego montaż na budowie i umożliwia sprawną obróbkę.

Działanie łącznika balkonowego polega na termicznym oddzielaniu poszczególnych elementów konstrukcji przez co następuje redukcja mostków cieplnych. Jednocześnie Schöck Isokorb XT pełnieni rolę elementu nośnego budowli. Dzięki tym funk-cjom jego zastosowanie w balkonach zwiększa komfort mieszkania i pozwala na uniknięcie takich strat budowlanych, jak:
- niekontrolowane i nadmierne straty ciepła,
- zawilgocone i zagrzybione ściany,
- rysy betonu wynikające ze skurczu i rozszerzalności na połączeniu płyty balkonowej i stropowej.

W Polsce już od dłuższego czasu rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne, a co za tym następuje - ekologiczne produkty budowlane. Sytuacja taka wynika m.in. ze zmian w prawie budowlanym, które od stycznia br. nakładają na nowopowstałe domy i mieszkania obowiązek posiadania świadectw energetycznych. Z roku na rok rośnie także świadomość społeczeństwa w obszarze energooszczędności. Polacy oczekują, że ich nieruchomości będą nie tylko cieplejsze, ale także tańsze w eksplo-atacji. Nowy Schöck Isokrob XT spełnia te wymagania. Powodując redukcję do minimum szkodliwych mostków cieplnych w balkonach, przez które ulatnia się znaczna część energii (balkon uważany jest za jedno z miejsc o największych stratach ciepła), znacznie obniża koszty ogrzewania.

Łącznik balkonowy Schöck Isokorb XT, jako pierwszy produkt firmy, otrzymał od niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych (Passivhaus Institut) certyfikat „Konstrukcji o zredukowanej ilości mostków termicznych”. Dzięki temu może być on z powodzeniem stosowany także w balkonach domów pasywnych.

Projektanci i deweloperzy zainteresowani otrzymaniem dokumentacji technicznej lub dodatkowych informacji na temat nowej generacji Schöck Isokorb XT mogą kontaktować się z firmą Schöck pod nr. telefonu (22) 533 19 17 lub pod adresami mailowym biuro@schock.pl, technika@schock.pl.

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o.:
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.

Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmiesz-czone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyj-ne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”.

Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na usługii serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”.