Schiedel Dual to innowacyjny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe, gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Schiedel Dual - nowoczesny i wielofunkcyjny system kominowy
Dwuciągowy system kominowy Dual składa się z gładkich oraz profilowanych rur ceramicznych umieszczonych we wspólnym pustaku z keramzytobetonu.

Schiedel Dual - właściwości:
- maksymalna oszczędność powierzchni mieszkalnej
- brak konieczności zakupu dwóch odrębnych systemów kominowych
- zakres temperatur spalin: dla ciągu spalinowego do 200oC, dla ciągu dymowego do 600oC
- możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami paliw
- odpowiedni dla kotłów kondensacyjnych i kotłów na paliwa stałe
- odporny na działanie kondensatu i pożar sadzy
- dostępny w średnicach: 18 + 12 oraz 20 + 12 cm
- przyjazny architektonicznie
- niższe koszty montażu
- niższe koszty związane z obróbkami dachowymi
- możliwość wykorzystania kanału technicznego
- uniwersalność
- zgodny z EN 13063-1, EN 13063-2 i EN 13063-3
- system oznakowany CE
- 30 lat gwarancji.

Konstrukcja Schiedel Dual
Schiedel Dual
Rury ceramiczne
Gładki wkład ceramiczny umieszczony w ciągu dymowym to ceramika o wysokiej gęstości i dużej wytrzymałości na ściskanie. Charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury oraz działanie czynników agresywnych korozyjnie. Jej zadaniem jest odprowadzanie produktów spalania z kotłów z otwartą komorą spalania, co oznacza, że powietrze do spalania jest pobierane wprost z pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane.
Profilowane cienkościenne rury o dł. 66 cm umieszczone są w ciągu powietrzno-spalinowym. Wykonywane metodą izostatycznego prasowania, charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałości na ściskanie, szczelnością i odpornością na działanie agresywnego kondensatu, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy. Zadaniem cienkościennej rury jest odprowadzanie produktów spalania z kotłów z zamkniętą komorą spalania. Powietrze niezbędne do procesu spalania jest pobierane z zewnątrz i przemieszcza się do kotła w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu spalin przestrzenią między pustakiem, a ceramicznym wkładem. Profilowana powierzchnia zewnętrzna rur ułatwia ogrzewanie powietrza napływającego do kotła, co wpływa na podniesienie jego sprawności energetycznej.

Warstwa izolacyjna
Ciąg, w którym umieszczone są rury gładkie jest dodatkowo wyposażony w izolację z wełny mineralnej, która gwarantuje izolację cieplną komina. Klinowe nacięcia mat z wełny mineralnej ułatwiają montaż i zapewniają precyzyjne dopasowanie do rury ceramicznej.

Pustak zewnętrzny
Oba wkłady ceramiczne są umieszczone we wspólnym pustaku zewnętrznym, który jest wykonany z betonu lekkiego, gwarantując tym samym bezproblemowy i szybki montaż. Kanały przewietrzające w pustaku przeciwdziałają nadmiernemu zawilgoceniu.
Narożniki pustaków posiadają dodatkowe otwory, które w razie potrzeby umożliwiają usztywnienie komina prętami zbrojeniowymi.

Kanał techniczny
Dodatkowy otwór w pustaku zewnętrznym, tzw. kanał techniczny, może być wykorzystany jako kanał instalacyjny do przeprowadzenia np. instalacji solarnej.
W żadnym przypadku nie spełnia on wymagań wentylacji grawitacyjnej.