Data rozpoczęcia
2001-10-06
Data zakończenia
2001-10-06

03-05.10 Kielce

Centrum Targowe Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1,
skr. poczt. 1587; 25-672 Kielce
tel. (041) 365 12 00, 365 12 22
fax (041) 345 62 61, 366 06 86
e-mail: ctk@ctk.com.pl
http://www.ctk.com.pl
Zakres tematyczny:
Wykonawstwo budowlane: inwestycje przemysłowe, budownictwo na rzecz ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, itp.), budownictwo wodne (zbiorniki wodne, tamy, itp.), obiekty użyteczności publicznej, drogownictwo, budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura;
Techniki i technologie budowlane;
Projektowanie architektoniczne, systemy aranżacji przestrzennych, tereny zielone;
Renowacje, remonty i usługi konserwatorskie