Data rozpoczęcia
2012-04-18
Data zakończenia
2012-04-20
Miejsce
Poznań

SAWO 2012
SAWO 2012 - XXI Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa

SAWO to najważniejsze w Polsce forum prezentacji najnowszego sprzętu i rozwiązań w zakresie ochrony pracy. Dopełnieniem tematyki targów są produkty z zakresu pożarnictwa i ratownictwa.

Podczas dwudziestej edycji targów ponad dwustu wystawców na powierzchni 9 500 m2 oferowało środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, detektory, ochronę osobistą strażaka, sprzęt ratowniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe, oznakowanie. Wystawcy zagraniczni stanowili 25% ogólnej liczby wystawców.

W tym samym czasie na terenie MTP odbyły się: Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń SECUREX, Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI, Międzynarodowe Targi Branży Wodno-Kanalizacyjnej WODOCIĄGI. Wszystkie imprezy przyciągnęły w dniach 26-29 kwietnia na teren MTP blisko 30 tysięcy zwiedzających profesjonalistów.

Na SAWO obecne były kluczowe dla tematyki targów instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego a także Centralny Instytut Ochrony Pracy. W dniu 26 kwietnia odbyła się narada kierownictwa i pionu logistyki Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy z Komend Miejskiej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przez trzy pierwsze targowe dni prowadzili widowiskowe pokazy ratownictwa specjalistycznego, z udziałem grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, drogowego i wodno-nurkowego. Na targach pojawili się także ratownicy z psami wyszkolonymi w poszukiwaniu osób.

Na placu przed pawilonem SAWO prezentowane były wozy strażackie, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze i specjalne oraz kontenery ze specjalistycznym sprzętem.

Targi SAWO były okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w branżach ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa oraz premierowymi produktami. Ale nie tylko. Mocną stroną SAWO był interesujący program wydarzeń, obfitujący w konferencje poświęcone problematyce stresu w pracy, wypadkom przy pracy, roli ergonomistów, bezpieczeństwu maszyn i urządzeń czy ochronie przeciwpożarowej, dzięki któremu zwiedzający będą mogli wyjechać z Poznania bogatsi o zdobytą na targach wiedzę. Podczas targów odbyło się także polsko-rosyjskie forum poświęcone środkom ochrony indywidualnej.

Podczas targów wręczone zostały prestiżowe nagrody targów SAWO (lista produktów nagrodzonych). Minister Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznali nagrody Grand Prix i Złote Medale w kategoriach: ochrony indywidualne, sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, edukacja i prewencja, inne wyroby i rozwiązania techniczne związane z tematyką targów SAWO. Produktowi zwiększającemu bezpieczeństwo pracy osób i sprawność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej przypadł w udziale Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
sawo.mtp.pl

Źródło: ''