Data rozpoczęcia
2010-04-26
Data zakończenia
2010-04-29
Miejsce
Poznań

SAWO 2010 - XX Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO to najważniejsze w Polsce forum prezentacji najnowszego sprzętu i rozwiązań przede wszystkim w zakresie ochrony pracy; uzupełnieniem tego bloku tematycznego jest oferta związana z ochroną przeciwpożarową i służbami ratowniczymi. Wystawcy prezentują środki ochrony indywidualnej, tkaniny i inne materiały do produkcji odzieży ochronnej, środki ochrony zbiorowej, detektory, mierniki i alarmy, zabezpieczenia przeciwpożarowe, wyposażenie dla służb ratowniczych oraz oznakowania. Zainteresowani mogą także znaleźć propozycje szkoleń i studiów. Obecne są również fachowe wydawnictwa.

W programie wydarzeń przede wszystkim fachowe konferencje, także międzynarodowe, seminaria i prezentacje.

Targi SAWO organizowane są w cyklu dwuletnim - ich poprzednia edycja odbyła się w roku 2008.

Zakres tematyczny:
- Ochrona indywidualna pracowników
- Ochrona zbiorowa pracowników
- Aparatura kontrolno - pomiarowa
- Medycyna pracy, pierwsza pomoc, rehabilitacja zawodowa
- Sprzęt i środki utrzymania czystości
- Oznakowania bhp i ppoż.
- Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe
- Wyposażenie straży pożarnych
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
- Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
- Centrum kryzysowe - organizacja i wyposażenie
- Sprzęt i urządzenia dla ratownictwa
- Środki transportu, łączności i sygnalizacji
- Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
- Prewencja, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne
- Wydawnictwa branżowe, usługi doradcze, ubezpieczenia

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Internet: sawo.mtp.pl