Data rozpoczęcia
2008-04-22
Data zakończenia
2008-04-25

22-25.04.2008 PoznańTargi SAWO 2006:
Wystawcy SAWO 2006, a wśród nich wielu liderów z kraju i zagranicy, zaprezentowali środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, detektory, ochronę osobistą strażaka, sprzęt ratowniczy, zabezpieczenia przeciwpożarowe, wyposażenie sanitarne i medyczne, oznakowania oraz oprogramowanie komputerowe. Największym magnesem dla zwiedzających targi profesjonalistów były liczne nowości, których wystawcy zgłosili ponad siedemdziesiąt.
W targach udział wzięło 140 firm. Niemal co trzecia firma pochodziła z zagranicy. Uczestnicy SAWO przyjechali do Poznania z 16 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Irlandii, Litwy, Malezji, Monako, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zakres tematyczny:

- Ochrona indywidualna pracowników
- Ochrona zbiorowa pracowników
- Aparatura kontrolno - pomiarowa
- Medycyna pracy, pierwsza pomoc, rehabilitacja zawodowa
- Sprzęt i środki utrzymania czystości
- Oznakowania bhp i ppoż.
- Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe
- Wyposażenie straży pożarnych
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
- Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
- Centrum kryzysowe - organizacja i wyposażenie
- Sprzęt i urządzenia dla ratownictwa
- Środki transportu, łączności i sygnalizacji
- Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
- Prewencja, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne
- Wydawnictwa branżowe, usługi doradcze, ubezpieczenia
Organizator:

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Internet: sawo.mtp.pl