Data rozpoczęcia
2006-03-30
Data zakończenia
2006-03-30

Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14 Poznań

28 - 30 marca 2006
Zakres tematyczny:
- Ochrona indywidualna pracowników
- Ochrona zbiorowa pracowników
- Aparatura kontrolno - pomiarowa
- Medycyna pracy, pierwsza pomoc, rehabilitacja zawodowa
- Sprzęt i środki utrzymania czystości
- Oznakowania bhp i ppoż.
- Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe
- Wyposażenie straży pożarnych
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
- Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
- Centrum kryzysowe - organizacja i wyposażenie
- Sprzęt i urządzenia dla ratownictwa
- Środki transportu, łączności i sygnalizacji
- Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
- Prewencja, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne
- Wydawnictwa branżowe, usługi doradcze, ubezpieczenia

Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Internet: sawo.mtp.pl