Informujemy, iż z dniem 01.04.2010 r. nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej firmy SAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMASYSTEM SERWIS Andrzej Różycki na: „SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 04-713, ul. Żegańska 1.

SAR PW Sp. z o.o. - spółką komandytową
Informujemy, iż z dniem 01.04.2010 r. nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą SAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMASYSTEM SERWIS Andrzej Różycki na: „SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 04-713, ul. Żegańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342728 polegająca na wniesieniu całego przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej.

Zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, nastąpiła w związku z wniesieniem jako wkładu komandytariusza do spółki komandytowej aportem w całości przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego, prowadzonego pod firmą SAR Przeds. Wilobranżowe KLIMASYSTEM SERWIS Andrzej Różycki.
W związku z powyższym biorąc pod uwagę, iż czynność ta jest czynnością dokonaną pod tytułem sukcesji generalnej, następcą prawnym wszystkich wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorcy/właściciela Andrzeja Różyckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAR Przeds. Wielobranżowe Klimasystem Serwis Andrzej Różycki z siedzibą w Pruszkowie (05-802), ul. Leszczynowa 16 jest "SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 04-713, ul. Żegańska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342728.