SFA Poland wprowadziła do swojej oferty pompę kondensatu SANICONDENS.

Jest to pompa odprowadzająca skropliny z kotłów kondensacyjnych, klimatyzatorów oraz urządzeń chłodniczych. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami SxWxG 283mm x 180mm x 128mm, dużą wydajnością max 342 l/h, możliwością wypompowywania na wysokość do 4,3m, (wydajność przy wysokości podnoszenia na 4m wynosi 156 l/h) oraz łatwością montażu. Za pomocą Sanicondens można pompować ciecze o maksymalnej chwilowej temperaturze 80 st (zalecana średnia temp. 35 st.). Urządzenie ma wbudowany zbiornik o pojemności 1,8 l i wyposażone jest w opcjonalny kabel alarmu kontrolnego zabezpieczającego przed przepełnieniem. Jak podaje producent urządzenie spełnia: - dyrektywy europejskiej 89/336/CEE dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego oraz standardom europejskim EN 60335-1 i EN 60335-2-41;
- dyrektywy europejskiej 73/23/CEE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz standardom europejskim EN 55014-1 i EN 55014-2, EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
źródło: SFA Poland