Wkrótce na rynku pojawi się kolejny tom dotyczący tematyki przepisów, giełd transportowych, europejskich systemów opłat drogowych, przepisów celnych (w tym transportowych aspektów Incoterms 2010), przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ubezpieczeń komunikacyjnych dla przewoźników drogowych.

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej - tom IV
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej - tom IV
Autorzy: dr inż. Dariusz Starkowski, dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Tom 4 – Przepisy międzynarodowe i krajoweNajnowsze przepisy UE oraz polskie, które zostaną wprowadzone w życie od 4 grudnia 2011 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L300/51); Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE. L. 2009. 300. 88).
Oprócz przepisów wynikających z powyższych rozporządzeń w publikacji zostaną omówione następujące zagadnienia:
- giełdy transportowe,
- europejskie systemy opłat drogowych za liniową infrastrukturę drogową,
- przepisy celne w tym transportowe aspekty Incoterms 2010,
- przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z umową 2011 r.,
- ubezpieczenia komunikacyjne dla przewoźników drogowych.

Publikacja ta oprócz części merytorycznej będzie zawierała w każdym tomie branżową, kolorową prezentację reklamową firm.
Zapraszamy do składania zamówień na książki!

KONTAKT:

e-mail: joanna.jozwiak@systherm.pl
tel. 61 850 75 98; fax 61 850 75 55

e-mail: magdalena.paszkowska@systherm.pl
tel. 61 850 75 96; fax 61 850 75 55


Źródło: SYSTHERM Danuta Gazińska Sp.J.