SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I: Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym.
Samochodowy transport drogowy
Tytuł: Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej.
Tom I z podtytułem: Zabezpieczenie ładunków oraz zagadnienie techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym + Suplement Przepisy prawne na dzień 1 września 2009 r.
Autorzy: mgr inż. Dariusz Starkowski, dr inż. Krzysztof Bieńczak, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
Wydanie: SYSTHERM Danuta Gazińska S.J.
Rok wydania: 2010, wydanie II
Stron: 542
Cena: 89,00 zł + koszty wysyłki

Kolejną publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest kolejne wydanie, pierwszego tomu poradnika „Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Zagadnienia techniczne. Płyny eksploatacyjne”.
Autorami tego poradnika są: dr inż. Dariusz Starkowski – absolwent Wyższej Szkoły Wojsk samochodowych w Pile oraz studiów doktoranckich na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego oraz kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR , doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA); prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych oraz
dr inż. Krzysztof Bieńczak – adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 do spraw transportu żywności (Genewa).
Całość poradnika stanowią trzy tomy. Poradnik ten opracowano między innymi z myślą o kierowcach, zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych. Cały podręcznik omawia niezbędne wiadomości potrzebne do zrealizowania tego celu. Specjalistyczny i kompetentny zespół autorów daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz szeroko pojętej logistyki.
Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno – eksploatacyjne w transporcie drogowym
Tom ten jest podzielony na dwie części, w których omówione są zagadnienia techniczne oraz płyny eksploatacyjne. Autorzy poruszają zagadnienia takie jak: właściwości techniczne pojazdu, optymalizacja zużycia paliwa, wpływ wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo. Wydanie II zostało rozszerzone o szeroką informację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych opon do samochodów ciężarowych i autobusów firmy Michelin. Opisano również szczegółowo płyny eksploatacyjne: oleje, smary, płyny hamulcowe, paliwa oraz ich wpływ na środowisko. Ponadto wznowienie I tomu zostało rozszerzone o suplement, który omawia w sposób szczegółowy zmiany w przepisach prawnych dotyczących transportu jakie zostały wprowadzone po 1 września 2009 roku.
Tom II Przepisy prawne
Książka ta omawia w sposób przejrzysty i kompleksowy całość przepisów prawnych związanych z transportem, akredytacją oraz certyfikacją wymaganą w UE pracowników branży motoryzacyjnej na dzień 01.09.2009r.. Zmienione przepisy wymagają aby każdy kierowca autobusu i samochodu ciężarowego, który posiada aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, raz na pięć lat ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu okresowym w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie, którego, kierowca może ubiegać się o przedłużenie uprawnienia do wykonywania przewozu osób lub rzeczy. kurs kwalifikacji wstępnej oraz zdać egzamin
Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka
Omawia on całość zagadnień związanych ze zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę przewozów: kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt, żywności, odpadów oraz przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo-spedycyjną oraz centra logistyczne.
Poradnik kierujemy do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu.
Dziękuję Autorom, w tym zwłaszcza Profesorowi Wiesławowi Zwierzyckiemu i Doktorowi Dariuszowi Starkowskiemu za podjęcie kolejny już raz współpracy z wydawnictwem SYSTHERM. Kieruję również podziękowanie do dr inż. Kazimierza Sitka za wnikliwą recenzję pracy.
W tym miejscu dziękuję także w imieniu autorów, wydawnictwa i swoim własnym wszystkim reklamodawcom, a zwłaszcza prasie branżowej i portalom internetowym za poparcie inicjatywy wydawniczej.
dr inż. Bolesław GazińskiSpis treści:
Od wydawcy
Recenzja
Wprowadzenie
CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE
Właściwości techniczne pojazdu
Układ napędowy ........................................................................................................................................
Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego ................................................................
Pojęcia podstawowe związane z układem napędowym ................................................................
Podział i ogólna budowa układów napędowych ..............................................................................
Rodzaje parametrów silnika ....................................................................................................................
Charakterystyka prędkościowa ..............................................................................................................
Charakterystyka zewnętrzna silnika (charakterystyka momentu obrotowego,
mocy i jednostkowego zużycia paliwa) ...............................................................................................
Charakterystyka granicy dymienia ........................................................................................................
Charakterystyka eksploatacyjna ............................................................................................................
Sprawność silnika spalinowego ..............................................................................................................
Elastyczność silnika ...................................................................................................................................
Siła napędowa pojazdu .............................................................................................................................
Literatura ......................................................................................................................................................
Hamowanie, ABS, ASR, EBD, ESP, układy bezpieczeństwa jazdy, zwalniacz,
regulator prędkości ...............................................................................................................
Rodzaje układów hamulcowych w pojazdach samochodowych ................................................
Charakterystyka procesu hamowania (siły hamowania i ich oddziaływanie na pojazd) ......
Zadania i rodzaje układów hamulcowych ...........................................................................................
Wymagania techniczno-prawne ............................................................................................................
Ocena stanu technicznego hydraulicznego układu hamulcowego ............................................
Wymagania eksploatacyjne .....................................................................................................................
Warunki zdatności technicznej ...............................................................................................................
Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego ..................................................
Hydrauliczne układy hamulcowe ...........................................................................................................
Bębnowe mechanizmy hamulcowe ....................................................................................................
Układ Simplex ...........................................................................................................................................
Układ Duplex .............................................................................................................................................
Układ samowzmacniający ......................................................................................................................
Urządzenia do regulacji luzu szczęk ....................................................................................................
Taśmowe mechanizmy hamulcowe ....................................................................................................
Tarczowe mechanizmy hamulcowe i ich rodzaje ............................................................................
System Dunlop ..........................................................................................................................................
System Girling ...........................................................................................................................................
System DBA-Bendix .................................................................................................................................
System Chrysler ........................................................................................................................................
Hamulce tarczowe sterowane powietrzem ......................................................................................
Mechaniczne układy uruchamiające hamulce .................................................................................
Budowa mechanicznego układu uruchamiającego .......................................................................
Hamulce postojowe ................................................................................................................................
Sterowanie hamulcem postojowym ...................................................................................................
Współzależne sterowanie hamulca postojowego ..........................................................................
Hamulec postojowy sterowany powietrzem ....................................................................................
Hydrauliczne układy uruchamiające ...................................................................................................
Działanie układu hydraulicznego .........................................................................................................
Działanie pompy hamulcowej ...............................................................................................................
Dzielony hydrauliczny układ uruchamiający ....................................................................................
Podciśnieniowe urządzenia wspomagające .....................................................................................
Podciśnieniowe układy uruchamiające ..............................................................................................
Układy hydrauliczno-podciśnieniowe ................................................................................................
Warunki zdatności technicznej układu hamulcowego z uruchamianiem
hydraulicznym ...........................................................................................................................................
Pneumatyczne układy hamulcowe .....................................................................................................
Budowa podstawowego układu pneumatycznego .......................................................................
Wymagania eksploatacyjne stawiane układom hamulcowym sterowanych
powietrzem ................................................................................................................................................
Parametry stanu technicznego (zdatności technicznej) układu hamulcowego
sterowanego powietrzem ......................................................................................................................
Zadania powietrza w układach pojazdów .........................................................................................
Czynniki wpływające na prawidłową pracę układu hamulcowego sterowanego
powietrzem ................................................................................................................................................
Parametry powietrznych układów przenoszących powietrze ....................................................
Budowa nowoczesnego układu hamulcowego sterowanego powietrzem ...........................
Budowa układu hamulcowego przyczepy sterowanego powietrzem .....................................
Tendencje rozwojowe w powietrznych układach hamulcowych ...............................................
Układ przeciwblokujący ABS (Antilock Braking System) ...............................................................
Zadania ABS ...............................................................................................................................................
Zasada działania i budowa układu przeciwblokującego ABS .....................................................
Układ regulacji poślizgu napędu ASR .................................................................................................
Elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS (Electronic Braking System) ...................
Budowa EBS ...............................................................................................................................................
Zasada działania EBS ...............................................................................................................................
Zalety systemu EBS ..................................................................................................................................
Układy mieszane w powietrznych układach hamulcowych ........................................................
Układ stabilizacji toru jazdy ESP ...........................................................................................................
Cel i zasada stosowania układu ESP ....................................................................................................
Budowa układu ESP .................................................................................................................................
Działanie układu ESP ...............................................................................................................................
System wspomagania nagłego hamowania - BAS ..........................................................................
Zasada działania i budowa układu BAS ..............................................................................................
Zwalniacze ..................................................................................................................................................
Wymagania prawne ................................................................................................................................
Wymagania techniczne ...........................................................................................................................
Zastosowanie zwalniaczy .......................................................................................................................
Cel stosowania zwalniaczy .....................................................................................................................
Ograniczenia stosowania zwalniaczy .................................................................................................
Rodzaje zwalniaczy .................................................................................................................................
Zwalniacze silnikowe ...............................................................................................................................
Zwalniacze podwoziowe .........................................................................................................................
Systemy sterowania zwalniaczami .......................................................................................................
Korzyści stosowania zwalniaczy ...........................................................................................................
Ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu .................................................................................
Cel i zastosowanie ogranicznika prędkości .......................................................................................
Zasada działania i budowa ogranicznika prędkości jazdy ............................................................
Zalety stosowania ogranicznika prędkości jazdy ............................................................................
Literatura .....................................................................................................................................................
Optymalizacja zużycia paliwa .............................................................................................
Czynniki eksploatacyjne .........................................................................................................................
Stan techniczny pojazdu i jakość obsługiwania ...............................................................................
Technika jazdy i wiedza kierowcy ........................................................................................................
Rodzaje oporów ruchu działających na samochód ........................................................................
Opory toczenia .........................................................................................................................................
Opory powietrza - siła aerodynamiczna ............................................................................................
Opór pokonywania wzniesień ..............................................................................................................
Opór bezwładności (przyśpieszenia) ..................................................................................................
Opory toczenia i powietrza ....................................................................................................................
Technika prowadzenia pojazdu ............................................................................................................
Wpływ prędkości i przełożenia układu napędowego na zużycie paliwa .................................
Warunki ekonomicznej jazdy dla kierowców ...................................................................................
Literatura .....................................................................................................................................................
Załadunek pojazdu i zabezpieczenie ładunku ..................................................................
Obciążenia osi kół jezdnych ...................................................................................................................
Obowiązujące akty prawne dotyczące ważenia pojazdów .........................................................
Konsekwencje przeciążenia pojazdu ..................................................................................................
Środki techniczne do oceny obciążenia pojazdu ............................................................................
Metodyka i warunki pomiaru ................................................................................................................
Stateczność pojazdu ...............................................................................................................................
Typy opakowań i palet .............................................................................................................................
Ustawodawstwo prawne - definicja opakowania ...........................................................................
Klasyfikacja opakowań ............................................................................................................................
Materiał opakowania ...............................................................................................................................
Ochrona środowiska ...............................................................................................................................
Formy własności opakowań ...................................................................................................................
Formy obrotu opakowaniami ................................................................................................................
Sposób wykorzystania ............................................................................................................................
Podział opakowań ze względu na kształt i funkcję ochronną .....................................................
Funkcje opakowań ...................................................................................................................................
Funkcje marketingowe ............................................................................................................................
Funkcje logistyczne .................................................................................................................................
Funkcje podstawowe i pochodne ........................................................................................................
Oznakowanie opakowań ........................................................................................................................
Znaki zasadnicze ......................................................................................................................................
Znaki informacyjne ..................................................................................................................................
Znaki niebezpieczeństwa .......................................................................................................................
Znaki manipulacyjne ...............................................................................................................................
Przykłady opakowań ze znakami manipulacyjnymi i oznaczeniami .........................................
Narażenia działające na opakowanie ..................................................................................................
Narażenia fizyczne ...................................................................................................................................
Narażenia klimatyczne ............................................................................................................................
Narażenia mechaniczne ..........................................................................................................................
Promieniowanie .......................................................................................................................................
Narażenia chemiczne ...............................................................................................................................
Narażenia biologiczne .............................................................................................................................
Klasyfikacja, rodzaje, jakość i budowa palet .....................................................................................
Przepisy prawne .......................................................................................................................................
Klasyfikacja i rodzaje palet ładunkowych ..........................................................................................
Wymagania technologiczne i oznakowanie dla palet EUR (EPAL) .............................................
Uszkodzenia i wady uniemożliwiające bezpieczne eksploatowanie
palet ładunkowych płaskich EUR .........................................................................................................
Kary za fałszowanie palet EUR (EPAL) .................................................................................................
Zabezpieczenie palety do transportu ................................................................................................
Palety z tworzywa sztucznego .............................................................................................................
Rodzaje pojemników ładunkowych ....................................................................................................
Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych ................................................................
Pakiety (pakietowe jednostki ładunkowe .........................................................................................
Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia ....................................................................
Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru
podczas transportu w Polsce ................................................................................................................
Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru
podczas transportu w Niemczech .......................................................................................................
Zasady, techniki i metody zabezpieczenia ładunków ...................................................................
Wpływ siły bezwładności na ładunek i zmianę położenia środka ciężkości pojazdu ..........
Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia ....................................................................
Przepisy prawne dotyczące dystrybucji i transportu towarów ..................................................
Klasyfikacja ładunków w transporcie drogowym ...........................................................................
Techniki i zasady zabezpieczenia ładunku ........................................................................................
Zasady sprawdzenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe ....................................................
Taśmy poliestrowe ...................................................................................................................................
Pasy naciągowe ........................................................................................................................................
Kątowniki tekturowe ...............................................................................................................................
Odciągi łańcuchowe ................................................................................................................................
Zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności
od warunków przewozu .........................................................................................................................
Kątowniki tekturowe ...............................................................................................................................
Maty antypoślizgowe ..............................................................................................................................
Drążki rozporowe .....................................................................................................................................
Kaptury termoizolacyjne ........................................................................................................................
Ściany i kurtyny termoizolacyjne .........................................................................................................
Poduchy powietrzne ...............................................................................................................................
Pokrycia ochronne na skrzynię ładunkową ......................................................................................
Drążki zapadkowe i belki ładunkowe .................................................................................................
Siatki zabezpieczające .............................................................................................................................
Mieszane zabezpieczenia ładunków ..................................................................................................
Sposoby kontroli ładunków zabezpieczonych pasami naciągowymi ......................................
Rozmieszczenie ładunków na skrzyni ładunkowej samochodu .................................................
Zasady zabezpieczania różnorodnych ładunków ...........................................................................
Zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych ........................................................................
Sposoby i metody zabezpieczenia pojazdów i ładunków na promach morskich ................
Przepisy prawne .......................................................................................................................................
Charakterystyka i podział promów .....................................................................................................
Główne szlaki wodne w Europie ..........................................................................................................
Przewóz ładunków ...................................................................................................................................
Sposoby załadunku promów ................................................................................................................
Rodzaje jednostek morskich do przewozu jednostek ładunkowych ........................................
Środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia pojazdów ......................................................................
Czynności załadowcze i wyładowcze .................................................................................................
Literatura ....................................................................................................................................................
Zasady bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu wpływające na jego
bezpieczeństwo ....................................................................................................................
Rodzaje bezpieczeństwa w pojazdach ..............................................................................................
Bezpieczeństwo czynne i prewencyjne .............................................................................................
Bezpieczeństwo bierne ...........................................................................................................................
Testy zderzeniowe pojazdów ................................................................................................................
Wymagania polskich przepisów dotyczące wyposażenia pojazdów .......................................
Poduszka powietrzna ..............................................................................................................................
Pasy bezpieczeństwa ...............................................................................................................................
Bezpieczeństwo osobiste .......................................................................................................................
Bezpieczeństwo powypadkowe ..........................................................................................................
Bezpieczeństwo ekologiczne ................................................................................................................
Specjalistyczne wyposażenie pojazdu ...............................................................................................
Tablice dodatkowe środków transportowych długich i ciężkich ...............................................
Osłony międzyosiowe samochodu i przyczepy ..............................................................................
Zabezpieczenie środka transportowego przed uderzeniem ......................................................
System FUB – FUBS ..................................................................................................................................
Literatura ....................................................................................................................................................
Oleje silnikowe ......................................................................................................................
Ogólnie o smarowaniu i środkach smarowych ................................................................................
Funkcje i własności oleju silnikowego ................................................................................................
Technologie produkcji olejów smarowych .......................................................................................
Klasyfikacje – lepkościowa i jakościowa .............................................................................................
Klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych wg SAE ..................................................................
Klasyfikacje jakościowe API i ACEA ......................................................................................................
Klasyfikacja lepkościowa i jakościowa ISO .........................................................................................
Oleje przekładniowe ............................................................................................................
Klasyfikacja lepkościowa SAE olejów przekładniowych ................................................................
Klasyfikacja API jakości olejów przekładniowych ............................................................................
Oleje ATF (do przekładni automatycznych) ......................................................................................
Oleje uniwersalne (silnikowo-przekładniowo-hydrauliczne) ......................................................
Samochodowe smary plastyczne .......................................................................................
Podział smarów plastycznych na klasy konsystencji ......................................................................
Ważniejsze wskaźniki stabilności fizycznej i chemicznej ..............................................................
Pożądane cechy smarów samochodowych ......................................................................................
Klasyfikacja smarów samochodowych ASTM D4950-94 ..............................................................
Płyny hamulcowe, płyny do układów chłodzenia ............................................................
Płyny hamulcowe .....................................................................................................................................
Wymagania wobec płynów hamulcowych .......................................................................................
Klasyfikacje płynów hamulcowych .....................................................................................................
Diagnostyka eksploatacyjnego stanu płynu hamulcowego .......................................................
Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia ................................................................................
Wymagania ogólne .................................................................................................................................
Mieszaniny wodno-glikolowe ...............................................................................................................
Zakres badań płynów do chłodnic ......................................................................................................
Płyny do spryskiwania i kosmetyki samochodowe ........................................................................
CZĘŚĆ II: PŁYNY EKSPLOATACYJNE ............................................................................................
Wprowadzenie ....................................................................................................................................
Płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz reflektorów .................................
Kosmetyki samochodowe i inne preparaty ......................................................................................
Czynniki chłodnicze i oleje sprężarkowe stosowane w transportowych
agregatach chłodniczych ....................................................................................................
Czynniki chłodnicze ................................................................................................................................
Oleje smarowe do sprężarek chłodniczych ......................................................................................
Wymagania ogólne .................................................................................................................................
Rodzaje olejów do sprężarek chłodniczych ......................................................................................
Mieszalność olejów i czynników chłodniczych ...............................................................................
Paliwa silnikowe – wiadomości podstawowe ...................................................................
Przeróbka ropy naftowej na paliwa .....................................................................................................
Charakterystyka benzyn .........................................................................................................................
Zdolność do parowania i tworzenia mieszanki ...............................................................................
Ocena jakości spalania. Liczba oktanowa .........................................................................................
Inne własności eksploatacyjne .............................................................................................................
Charakterystyka olejów napędowych ................................................................................................
Własności związane z tworzeniem mieszanki poprzez wtrysk paliwa .....................................
Zdolność do samozapłonu. Liczba cetanowa ..................................................................................
Inne własności eksploatacyjne .............................................................................................................
Toksyczność spalin silnikowych i główne kierunki jej redukcji .......................................
Składniki spalin .........................................................................................................................................
Oczyszczanie spalin ................................................................................................................................
Wymagania współczesne odnośnie do paliw silnikowych.
Paliwa reformułowane ............................................................................................................................
Dyrektywy UE: 98/70 i 2003/17/EC oraz rozporządzenia krajowe .............................................
O reformulacji benzyn silnikowych .....................................................................................................
O reformulacji olejów napędowych ....................................................................................................
Światowa Karta Paliw ...............................................................................................................................
Zagrożenia występujące przy transporcie, magazynowaniu i dystrybucji paliw .........
Łatwopalność i wybuchowość ..............................................................................................................
Hermetyzacja procesów nalewowych ...............................................................................................
Zabezpieczenie gruntu i wody przed skażeniem produktami naftowymi .............................
Literatura ....................................................................................................................................................
Symbole i oznaczenia ............................................................................................................................
Suplement – Tom II. Przepisy prawne. Wydanie II uzupełnione


Źródło: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.