SAMOCHODOWY TRANSPORT CHŁODNICZY - dodatek miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja


Transport chłodniczy stanowi dzisiaj nieodzowny element wymiany towarowej, a tym samym ważne ogniwo całego łańcucha żywnościowego. Wraz z rozwojem gospodarki, centrów dystrybucyjnych i sieci handlowych oraz obowiązującymi przepisami wzrasta zapotrzebowanie na chłodnicze środki transportu.
W niniejszym dodatku miesięcznika Chłodnictwo & Klimatyzacja przedstawiamy w skrócie podstawowe informacje na temat samochodowego transportu chłodniczego. Ze względu na materiał merytoryczny, dodatek podzielony jest na dwie części. W pierwszej zaprezentowane zostały informacje na temat przepisów Unii Europejskiej dotyczących mrożonej żywności oraz międzynarodowych wymagań transportu łatwo psującej się żywności zawartych w tzw. Umowie ATP, rozwoju systemu oceny nadwozi chłodniczych, symulacji temperatury transportu żywności w samochodowych komorach chłodniczych, czy też problemów związanych z doborem agregatów chłodniczych do nadwozi samochodowych.
Druga część zawiera przykłady rozwiązań, konstrukcji agregatów i nadwozi, a także opis modeli różnych rejestratorów temperatury przeznaczonych do naczep chłodniczych. Warto wspomnieć, iż przepisy krajowe oraz międzynarodowe nakładają obowiązek wyposażania środków transportu w rejestrujące przyrządy pomiarowe, pozwalające na częste i regularne pomiary temperatury powietrza wewnątrz nadwozia.
Na koniec chcielibyśmy podziękować za pomoc w realizacji niniejszego dodatku pracownikom Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej; Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie, a także redakcjom miesięczników Truck Serwis i Samochody Specjalne.
Redakcja Ch&K
Całość wydania w postaci PDF można pobrać ze strony internetowej miesięcznika: http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/images/wydania/specjalne/samochodowy_transport_chlodniczy.pdf

Źródło: Chłodnictwo&Klimatyzacja