Do targów POLAGRA-TECH 2009 pozostało 12 dni...Współczesne targi to miejsce skutecznej komunikacji marketingowej między dwiema profesjonalnie przygotowanymi do tego stronami: wystawcami i zwiedzającymi. Komunikację tę ułatwia podział ekspozycji targowej POLAGRY-TECH na specjalistyczne salony.

Specjalistyczne salony POLAGRA-TECH 2009:Salon Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Mięsnego

13-17 września 2009 r.
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu mięsnego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
- Środki transportu
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Informacja, usługi


Salon Urządzeń Chłodniczych,
Klimatyzacyjnych i Grzewczych

14-17 września 2009 r.
- Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze
- Agregaty prądotwórcze
- Urządzenia chłodnicze
- Środki transportu
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Informacja, usługi


Salon Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Spożywczego

14-17 września 2009 r.
- Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania dla przemysłu rolno-spożywczego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu rybnego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu mleczarskiego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu młynarskiego, makaronowego i paszowego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu cukrowniczego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu spirytusowego, drożdżowego i winiarskiego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu ziemniaczanego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu owocowo-warzywnego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piwowarsko-słodowego
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu olejarskiego i tłuszczów roślinnych
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu koncentratów spożywczych
- Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu tytoniowego
- Inne maszyny i urządzenia dle sektora soków, napojów i wód mineralnych
- Maszyny i urządzenia do gospodarki wodnej
- Zespoły i części zamienne
- Maszyny do formowania, dozowania i konfekcjo- nowania produktów przemysłu rolno-spożywczego
- Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
- Środki transportu
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Informacja, usługi


Międzynarodowy Salon
Dodatków do Żywności

14-16 września 2009 r.
Ofertę dodatków:
- Przedłużających trwałość
- Kształtujących strukturę
- Kształtujących wygląd i cechy sensoryczne
- Odżywczych i pomocniczych

Informacje o zwiedzających targi POLAGRA-TECH

(źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie)