W październiku 2008 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej otwarta została sala wykładowa pod patronatem marki Toshiba.




W dniu 29 października 2008 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej otwarta została nowa (wyremontowana) sala wykładowa pod patronatem marki Toshiba, dystrybuowanej w Polsce przez Carrier Polska. Oficjalnego otwarcia wspólnie z Dyrektorem Generalnym Carrier Polska panem Maciejem Marunowskim dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Bernard Zawada. W spotkaniu tym wzięło również udział liczne grono kadry dydaktycznej, dystrybutorzy marki Toshiba, przedstawiciele prasy oraz zaproszeni goście.
W ramach remontu sali, w celach dydaktycznych firma zamontowała klika jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych (kasetonową, ścienną i kanałową) oraz jednostkę zewnętrzną SMMS. Zostały również uwypuklone charakterystyczne elementy instalacji freonowej i odprowadzania skroplin z odpowiednimi opisami.
W ramach projektu współpracy Carrier Polska z uczelniami technicznymi w Polsce trwają prace nad kolejnymi podobnymi salami dydaktycznymi w Krakowie oraz w Poznaniu.
Źródło: http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/content/view/929/110/